Zwycięskie logo jest dziełem zespołu Idee – Agata Korzeńska i Paweł Krzywda. Proejkt studia z Katowic pokonał 10 konkurencyjncyh ofert. W skład sądu konkursowego wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych.

„Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej Policji” powiedział Paweł Krzywda, współautor projektu. „Naturalną inspiracją nowego znaku graficznego była dla nas odznaka policyjna” – dodał przedstawiciel firmy Idee.

„Program standaryzacji zakłada ujednolicenie graficznych, wizerunkowych i funkcjonalnych aspektów działalności polskich komend i komisariatów Policji oraz ma doprowadzić do poniesienia jakości pracy policjantów” – podkreślał Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, podczas prezentacji nowego znaku graficznego dla Policji.

W ramach programu standaryzacji trwa aktualnie kolejny konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu Policji, według którego bedą modernizowane dotychczasowe i budowane nowe placówki. Zwycięska praca zostanie wyłoniona 18 czerwca br.

Foto: Auto Świat
Policja z nowym logo