• Podczas kontroli drogowej szczegółowe przepisy obowiązują nie tylko zatrzymanego, ale i policjanta
  • Wyjaśniamy, kiedy kierowca nie musi zatrzymać się do kontroli.
  • Nie tylko policjanci mogą zatrzymać auto do kontroli – takie uprawnienia ma także kilka innych służb.

Nieoznakowane Audi zajechało drogę na środku ulicy Puławskiej w Warszawie zdziwionemu kierowcy. Z auta wysiadł człowiek w cywilnym ubraniu i pomachał „przedmiotem przypominającym odznakę”. Tak wyglądała „interwencja” w wykonaniu warszawskiego policjanta. Eksperci jednoznacznie oceniają, że funkcjonariusz z nagrania złamał kilka przepisów. I to on powinien być ukarany, a nie kierowca. Podobno policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Warto pamiętać, że podczas kontroli drogowej szczegółowe przepisy określają postępowanie nie tylko zatrzymanego, ale i policjanta.

Jak powinna wyglądać kontrola drogowa?

Najlepiej, jeśli po zatrzymaniu samochodu zostaniecie w samochodzie i położycie ręce na kierownicy. Tak, aby widział je podchodzący do samochodu policjant. Pamiętajcie, że funkcjonariusz nie wie, kogo zatrzymał i jakie ten ktoś może mieć intencje. W aucie powinni pozostać także pasażerowie. Na polecenie policjanta wyłączcie silnik i włączcie światła awaryjne.

Jeżeli kontrola drogowa jest wynikiem przekroczenia prędkości, macie prawo zażądać okazania kopii świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego – warto się upewnić, czy dokument rzeczywiście pasuje do urządzenia, z którego korzysta policjant.

Jeśli przekroczenie prędkości stwierdzono na podstawie nagrania z wideorejestratora, macie prawo obejrzeć to nagranie. Policjant może też w ramach kontroli poprosić was o pokazanie zawartości bagażnika oraz skontrolować (w miarę możliwości) stan techniczny samochodu.

Uwaga! Od każdej takiej reguły są wyjątki. Przykładowo, cała ta procedura nie obowiązuje policjanta, jeśli np. zatrzymanie następuje w wyniku pościgu lub gdy policjant podejrzewa, że w samochodzie znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo albo że sam pojazd bądź przewożone nim przedmioty pochodzą z przestępstwa.

Co może policjant umundurowany, a co bez munduru?

Zgodnie z przepisami umundurowany policjant może zatrzymać auto praktycznie zawsze i wszędzie – na terenie zabudowanym i poza nim, w dzień lub w nocy. Nie ma znaczenia, czy pełni służbę w patrolu pieszym, czy porusza się radiowozem. Co ważne, nie jest mu potrzebny do tego lizak ani latarka (chyba że jest ograniczona widoczność) – wystarczy czytelny gest ręką. Co ważne, kontrolować pojazdy mogą wszyscy policjanci, a nie tylko funkcjonariusze drogówki!

Inne uprawnienia ma policjant w stroju cywilnym. W tym przypadku funkcjonariusze mają prawo do kontroli drogowej wyłącznie na terenie zabudowanym i jedynie przy użyciu tzw. lizaka lub w warunkach ograniczonej widoczności – latarki.

Kto jeszcze może zatrzymywać pojazdy?

Niewiele służb ma prawo zatrzymywać pojazd na drodze publicznej. Tak naprawdę obok policji samochód do kontroli mogą jeszcze zatrzymać Straż Graniczna i Służba Celna. Z kolei Żandarmeria Wojskowa może przeprowadzać kontrolę na terenie wojskowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy natraficie na patrol mieszany (policjant z żandarmem) – mogą one zatrzymywać i kontrolować kierowcę w każdym miejscu.

Zatrzymywać i legitymować kierowcę mogą także strażnicy parków narodowych i leśni na drogach leśnych. Osoby takie muszą jednak mieć upoważnienie do kontroli ruchu drogowego, wydane przez właściwego komendanta policji.