Na opracowanie koncepcji programowej odcinka od obwodnicy Lublina do węzła Lubartów Północ kosztorys przewiduje niespełna 5,5 mln zł brutto. Oferty zainteresowanych firm wyniosły od 3,8 mln zł do 6,8 mln zł brutto. Cena stanowi 60 proc. kryterium oceny oferty. Pozostałymi czynnikami przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie doświadczenie personelu i zatrudnienie osób bezrobotnych.

Podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu przewidywane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedział rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Zwycięzca przetargu na koncepcję programową będzie miał za zadanie przeprowadzenie badań geologicznych oraz opracowanie wariantów technicznych drogi, w tym obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Po jej sporządzeniu ogłoszony będzie przetarg na wykonanie drogi w systemie projektuj i buduj. Budowę przewidziano na lata 2020-2024.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę istniejącej obwodnicy Lubartowa. Będzie ona uzupełniona o drugą jezdnię, powstaną na niej wiadukty i bezkolizyjne skrzyżowania. S19 ominie od wschodu Niemce i pobiegnie do węzła Rudnik na obwodnicy Lublina. Jej szacunkowy koszt to 900 mln zł

Prace przy powstawaniu trasy Via Carpatia między Lublinem a Lubartowem były dotychczas najmniej zaawansowane. Drogą krajową nr 19 porusza się tam od 20 do 25 tys. pojazdów na dobę, podczas gdy innymi jej odcinkami – kilkanaście tysięcy. W podlubelskiej miejscowości Niemce, tworzą się na tej trasie uciążliwe korki.

Droga ekspresowa nr 19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, w Lubelskiem liczyć będzie ok. 200 km. Gotowe jest 35 km trasy ekspresowej, z czego część to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego. Koszt całości inwestycji, z wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Na początku grudnia GDDKiA planuje podpisanie umowy z wykonawcami koncepcji programowej dla odcinków S19 od Lubartowa do granicy województw lubelskiego i mazowieckiego.

Podpisano już umowy na budowę 33 km trasy od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Trwa postępowanie przetargowe na budowę fragmentu trasy Via Carpatia, od Lublina do Kraśnika, o długości około 42 km.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. (PAP)