• Słupki przydrożne (nazywane wymiennie drogowymi, pikietażowymi lub kilometrowymi) stanowią dużą pomoc dla kierowców 
  • Słupki są bardzo przydatne w momencie wypadku drogowego, pomagają służbom znacznie szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia 
  • Dzięki słupkom drogowym podczas wypadku możemy szybko zorientować się, jaki jest numer, kilometr oraz metr naszej drogi. Jak czytać te informacje? Wyjaśniamy poniżej
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Podstawową funkcją słupków jest wskazywanie kierowcom granicy drogi. Dzięki ich ustawieniu można również zorientować się np., że na danym odcinku droga rozszerza się lub skręca w prawo, albo w lewo. Dzięki konstrukcji słupków drogowych informacje na nich zawarte są łatwo czytelne także w nocy oraz podczas trudnych warunków drogowych. Słupki przydrożne są malowane na biało i zawierają odblaski.

Na słupkach bardzo często podany jest numer drogi, a także jej kilometr, jednak nie na wszystkich drogach słupki są w nie wyposażone.

Zobacz też: Słupki przy drogach - do czego naprawdę służą?

Jakie informacje zawiera słupek przydrożny?

Odczytanie informacji ze słupka jest bardzo łatwe, można nawet powiedzieć: intuicyjne. Na górze słupka widoczny jest numer drogi. Z kolei poniżej czerwonego paska umieszczony jest kilometr drogi, a najniżej: metr drogi (podawany jest w setkach). Dzięki podaniu numerów ze słupka można określić położenie wypadku, nawet bez podawania nazwy konkretnej miejscowości.

Zobacz też: Obowiązkowe wyposażenie samochodu — co trzeba wiedzieć?

Co zrobić w razie wypadku? Pomoc w postaci słupków drogowych

W przypadku wystąpienia wypadku drogowego najistotniejsze jest szybkie udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zawiadomienie odpowiednich służb. Dzięki słupkom przydrożnym możemy znacząco ułatwić im pracę. Za sprawą szoku związanego z wypadkiem wiele osób zapomina o tym w czasie zgłaszania zdarzenia. Warto utrwalić sobie pomocniczą funkcję słupków przydrożnych, ponieważ od tego zależeć może kiedyś czyjeś zdrowie lub życie.