Premier Beata Szydło podkreśliła, że budowa drogi S61 będzie realizacją marzeń mieszkańców regionu. – To namacalny i konkretny dowód na realizację programu rządu – dodała B. Szydło.

91-kilometrowy fragment Via Baltica powstanie w technologii betonowej w latach 2018–2021. Łączna, szacunkowa wartość inwestycji to ok. 3,5 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Szczuczyna zostanie podzielona na 6 odcinków, które zostaną zrealizowane w systemie Projektuj i Buduj:

– węzeł Podborze (z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła) – długość 19,5 km;

– węzeł Śniadowo (z węzłem) – węzeł Łomża Południe (bez węzła) – długość 17 km;

– węzeł Łomża Południe (z węzłem) – węzeł Łomża Zachód (bez węzła) – długość 7,2 km;

– węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła) – długość 13,35 km;

– węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła) – długość 16 km;

– węzeł Stawiski (bez węzła) – obwodnica Szczuczyna – długość 18 km.

W ramach realizacji trasy S61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn wybudowana zostanie również II jezdnia obwodnicy Stawisk. Ogłoszenie postępowań przetargowych przewidywane jest na IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017 r. S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna zostanie wybudowana jako dwujezdniowa droga ekspresowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie również infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Via Baltica – to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona funkcję najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin–Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, obwodnica Augustowa.

Obecnie w budowie jest odcinek drogi S8 Marki–Radzymin (15,4 km), którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz S8 Wyszków – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej (29,1 km), oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r. W realizacji jest obwodnica Suwałk o długości 13,9 km. Planowany termin oddania do ruchu to II kw. 2019 r.

Ogłoszone zostało także postępowanie przetargowe dla odcinków S61 Szczuczyn – Augustów oraz od Suwałk do granicy państwa w Budzisku. Zadania te uzyskały dofinansowanie z unijnego funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).