• Do ministra spraw wewnętrznych i administracji wpłynęła interpelacja poselska zawierająca sugestię podwyższenia mandatów za nieprawidłowe parkowanie
 • Powodem podwyżki mandatów ma być dewaluacja dotychczasowych stawek mandatów, które – zdaniem posłów – nie spełniają już swej roli

Nowy taryfikator mandatów wprowadzony w grudniu 2021 r. ustalił nowe, w wielu wypadkach wręcz drastyczne stawki grzywien przewidzianych za różne wykroczenia drogowe. W wybranych przypadkach wysokie kary mają uzasadnienie, w innych są dyskusyjne, natomiast nie ma wątpliwości, że autorzy aktualnego taryfikatora poszli na łatwiznę i – chcąc wywołać "efekt mrożący" – skupili się na wybranych grupach wykroczeń. Stawki za pozostałe wykroczenia, w tym za parkowanie, pozostały niezmienione od ponad 20 lat. I to jest podstawowy argument posłów Pauliny Matysiak i Franciszka Sterczewskiego.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Mandat niższy od opłat za legalne parkowanie?

"Taryfikator mandatów za wykroczenia związane z parkowaniem – piszą posłowie w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji – zawiera stawki grzywien, które są istotnie niższe niż opłata dodatkowa za nieuprawniony postój w strefie płatnego parkowania. Dla przykładu dwa dni legalnego postoju w warszawskiej SPPN to 114 zł. Dwa dni postoju na wyznaczonym miejscu w strefie, ale bez wniesienia opłaty skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 600 zł. Natomiast dwa dni nielegalnego postoju w strefie (np. na przystanku autobusowym) jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł."

Podane w interpelacji przykłady są nieco naciągane, ponieważ jest mała szansa na to, że ktoś pozostawi samochód zaparkowany na przystanku autobusowym na dwa dni. Raczej w takim wypadku zostanie on odwieziony na parking depozytowy w ciągu godziny, a to już oznacza dla właściciela (poza mandatem 100 zł) kilkaset zł innych kosztów.

Nie wszystkie wykroczenia związane z parkowaniem karane są łagodnie

Faktem jest też, że niektóre wykroczenia związane z parkowaniem karane są surowo – np. parkowanie na miejscu zarezerwowanym dla niepełnosprawnych. Taryfikator mandatów zna takie wykroczenie i karze je surowo:

Niestosowanie się do znaku D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 zł

Tabliczka T-29 – miejsce dla niepełnospawnych Foto: Auto Świat
Tabliczka T-29 – miejsce dla niepełnospawnych

Dodaj do tego koszt odholowania samochodu – i już konsekwencje okazują się co najmniej wystarczające.

Faktem jednak jest, że w taryfikatorze istnieje cała lista wykroczeń związanych z parkowaniem, co do których przypisany mandat mało kogo może przestraszyć.

Jaki mandat za nieprawidłowe parkowanie?

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu – 100-300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej – 100 zł
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym – 150-300 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – 300 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – 100-300 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie – 200 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię – 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni – 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni – 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami – 100 zł
 • zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru – 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu – 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone – 100 zł

100 zł kary za zablokowanie cudzego samochodu to faktycznie zbyt niska kara – prawda?

Delikatna sugestia posłów: wprowadzić "recydywę" dla źle parkujących kierowców

Na koniec posłowie pytają:

 1. Kiedy zostanie wprowadzona waloryzacja sekcji "K" tzw. taryfikatora mandatów (tj. części dotyczącej wykroczeń związanych z postojem pojazdów)?
 2. Jaki współczynnik waloryzacji zostanie zastosowany?
 3. Czy wykroczenia związane z parkowaniem zostaną uwzględnione w art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń ("Recydywa wielokrotna"), a w konsekwencji, czy recydywiści nielegalnego parkowania będą ponosić wyższe kary niż osoby dokonujące tego wykroczenia sporadycznie?