Ustawa przyjęta przez Senat zmienia diametralnie zasady obliczania akcyzy. Dotychczasowe stawki ustalane od wartości samochodu (3,1 proc. od aut z silnikami o pojemności do 2000 cm3 i 18,6 proc. od aut osobowych z silnikiem powyżej 2000 cm3) zastąpią stałe stawki akcyzy, które będą uzależnione od pojemności silnika i norm emisji spalin spełnianych przez samochód. Według przyjętego projektu, będzie obowiązywało osiem kategorii pojemności silnika oraz cztery normy emisji spalin (od euro 3 do euro 6) – im większa pojemność i niższa norma, jaką spełnia silnik, tym wyższa stawka akcyzy.

Za przyjęciem projektu głosowało 81 senatorów PiS, PO i senator niezależny Grzegorz Napieralski. Przeciw był senator PiS Jerzy Czerwiński. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak widać, senatorowie w tym przypadku byli wyjątkowo jednomyślni.

Jak tłumaczył Grzegorz Peczkic, senator PiS, do tej pory było dużo nieprawidłowości, a podatek albo nie był płacony, albo był płacony w bardzo zaniżonej formie. Podobne opinie wyrażał senator PO Kazimierz Kleina, który twierdzi, że projekt ma szansę uporządkować kwestię zaniżania deklarowanej wartości samochodów przy obliczaniu akcyzy. Szacunkowe dane mówią, że budżet państwa w związku z tym procederem może tracić rocznie od 460 do 480 milionów złotych rocznie.

Projekt jako inicjatywa Senatu musi przejść teraz całą ścieżkę legislacyjną, co oznacza, że procedura potrwa jeszcze kilka tygodni.

Akcyza także dla dostawczaków

Jednak to nie koniec zmian. Nowością jest też objęcie podatkiem także aut dostawczych – według starych zasad podatek odprowadzano wyłącznie od samochodów osobowych. Z podatku zwolnione będą samochody elektryczne oraz pojazdy zabytkowe, mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle, a akcyza od aut hybrydowych będzie obniżona o 20 proc.

Tak będą wyglądać nowe stawki akcyzy

Pojemność silnika (w cm3) Euro 6Auta od 2016 r. Euro 5lata 2010-1015 Euro 4lata 2005-2009 Euro 3 i starszeauta z roku 2004 i starsze
poniżej 1199 1000 zł 2000 zł 2300 zł 3500 zł
1200-1499 1500 zł 2400 zł 2550 zł 8000 zł
1500-1999 1950 zł 3120 zł 3320 zł 10 000 zł
2000-2499 9000 zł 18 000 zł 20 700 zł 29 000 zł
2500-2999 14 000 zł 25 000 zł 32 000 zł 40 000 zł
3000-3499 20 000 zł 36 000 zł 46 000 zł 57 000 zł
3500-3999 27 000 zł 42 000 zł 62 000 zł 76 000 zł
4000 i więcej 35 000 zł 55 000 zł 80 000 zł 98 000 zł

Niektóre stawki wyglądają dość absurdalnie, ale dla pocieszenia dodamy, że najwyższych z nich nikt nie zapłaci. Przyjęta przez Senat ustawa przewiduje, że w przypadku aut używanych sprowadzonych do Polski, stawka akcyzy będzie pomniejszana o tzw. współczynnik deprecjacji. Będzie on zależny od liczby miesięcy, jakie minęły od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Zasada jest prosta, im starsze auto, tym współczynnik większy, a tym samym niższy podatek do zapłacenia.

Zastosowano tu następujący wzór:

Wartość akcyzy = współczynnik bazowy x (1 – współczynnik deprecjacji)

Tabela deprecjacji

Liczba miesięcy jakie upłyneły od daty pierwszej rejestracji Deprecjacja
2 i poniżej 0,03
od 3 do 4 0,08
od 5 do 6 0,12
od 7 do 12 0,18
od 13 do 24 0,25
od 25 do 36 0,35
od 37 do 48 0,45
od 49 do 60 0,55
od 61 do 72 0,60
od 73 do 84 0,65
od 85 do 96 0,70
od 97 do 108 0,75
od 109 do 120 0,78
od 121 do 132 0,82
od 133 do 144 0,84
od 145 do 156 0,86
od 157 do 168 0,88
od 169 (14 lat i miesiąc) 0,90