Związek wystosował długi list do nowego Ministra Finansów, w którym gratulując objęcia stanowiska zwrócił uwagę na sytuację polskiego rynku motoryzacyjnego. Wyraźnie wskazując, że sytuacja ta jest poważna i wymaga szybkiej reakcji polskich władz.

W liście Związek wytyka, że źródło problemów głównie tkwi w błędnych i aroganckich decyzjach poprzednika, jak i w braku jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji z urzędnikami odpowiedzialnymi za kondycję polskiej gospodarki. Powtórzona i szczegółowo opisana została sprawa VAT od samochodów nabywanych przez firmy czy też konieczność zastąpienia podatku akcyzowego podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych.

Między innymi przypomniano sprawę procedowania wniosku derogacyjnego Ministerstwa Finansów dotyczącego odliczania podatku VAT od samochodów nabywanych przez przedsiębiorców. Wskazując, że wniosek został przygotowany arbitralnie bez jakiejkolwiek konsultacji z branżą, przedsiębiorcami, a co więcej z zabronionym dostępem publicznym do jego treści.

Kończąc list Związek wyraził nadzieję, że nowy Minister zechce zmienić politykę swojego poprzednika i włączy się w proces ratowania tej istotnej z punktu widzenia zapewnienia przyszłości ekonomicznej Polski gałęzi gospodarki.

Źródło: ZDS