Zwolennicy wprowadzenia nakazu używania zimówek argumentują często, że takie rozwiązania obowiązują już w innych krajach. Okazuje się, że przepisy w poszczególnych krajach europejskich są wciąż niespójne.

Trudno się temu jednak dziwić – w końcu w wielu rejonach Europy warunki, przy których używanie zimówek ma sens, występują sporadycznie. W niektórych państwach obowiązuje nakaz korzystania z opon zimowych, ale tylko wtedy, kiedy wymagają tego warunki na drogach – bez określonych dat. Z kolei w niektórych krajach nakaz ma charakter bezwarunkowy i dotyczy również pojazdów zarejestrowanych w innych krajach.

Austria. Jeśli jedziecie na narty w Alpy, pamiętajcie o dobrych zimówkach. Nakaz stosowania ogumienia zimowego obowiązuje w Austrii od 1 listopada do 15 kwietnia – pod warunkiem, że rzeczywiście na drogach panują warunki zimowe (śnieg, lód, błoto pośniegowe). Zimówki muszą być zamontowane na wszystkich czterech kołach auta, w ostateczności wystarczą łańcuchy na kołach napędzanych. Minimalna głębokość bieżnika to dla aut osobowych 4 mm. Kary: jeśli nic się nie stało, mandat wynosi 35 euro, ale jeżeli z powodu braku zimówek doszło do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu –nawet 5000 euro! Na niektórych drogach wymagane są łańcuchy.

Belgia. Zimówki nie są obowiązkowe.

Czechy. Od 1 listopada do 31 marca obowiązuje nakaz używania opon zimowych, ale tylko w sytuacji, kiedy na drodze panują warunki zimowe (śnieg, lód) lub gdy wymóg taki wynika ze znaków ustawionych na konkretnym odcinku drogi. Zimówki muszą mieć bieżnik o głębokości co najmniej 4 mm (w ciężarówkach i autobusach – 6 mm). Czeska drogówka znana jest ze szczególnej „sympatii” dla zagranicznych kierowców, więc w razie kontroli możecie liczyć na to, że zimówki o bieżniku 3,5- milimetrowym nie pozostaną niezauważone. Kara za brak zimówek to równowartość ok. 450 złotych.

Dania. Zimówki nie są obowiązkowe.

Finlandia. Nakaz używania opon zimowych od 1 grudnia do końca lutego.

Francja. Obowiązek używania zimówek tylko na niektórych wybranych odcinkach dróg.

Holandia. Zimówki nie obowiązują.

Litwa. Zimówki obowiązkowe od 10 listopada do 1 kwietnia.

Luksemburg. Obowiązek używania ogumienia dostosowanego do warunków drogowych.

Niemcy. Obowiązuje nakaz jazdy na oponach zimowych, który jednak nie jest związany z żadną konkretną datą, lecz z panującymi warunkami. Jeśli na drodze jest śnieg, lód, błoto pośniegowe, gołoledź, to wyjechać wolno wyłącznie autem wyposażonym w „ogumienie dostosowane do warunków” – dopuszczalne są więc opony zimowe oraz całoroczne. Jeżeli zimą jest słonecznie i sucho, można spokojnie poruszać się na ogumieniu letnim.

Obowiązek używania opon dostosowanych do panujących na drodze warunków dotyczy w Niemczech również aut zarejestrowanych w innych krajach. Za złamanie przepisu grozi kara w wysokości 40 euro (jeśli auto utrudnia ruch innych pojazdów – 80 euro).

Norwegia. Zimówki są nieobowiązkowe, ale zalecane. Na śniegu auta wyposażone w opony letnie powinny mieć założone łańcuchy.

Słowacja. Istnieje obowiązek stosowania opon zimowych, jeśli wymagają tego warunki na drodze. Pojazdy o dmc powyżej 3,5t muszą jeździć na zimówkach od 15 listopada do 31 marca.

Słowenia. Obowiązek jazdy na zimówkach od 15 listopada do 15 marca – a nawet dłużej, jeśli wymagają tego warunki.

Szwajcaria. Nie ma obowiązku jazdy na zimówkach, ale lepiej ich używać, bo jeżdżąc na oponach letnich, można zostać ukaranym za np. utrudnianie jazdy innym kierowcom. Jeśli droga jest śliska, a dojdzie do wypadku, to kierowca auta na oponach letnich niemal automatycznie oskarżany jest o przyczynienie się do kolizji.

Szwecja. Obowiązek stosowania opon zimowych od 1 grudnia do 31 marca – w razie występowania warunków zimowych na drogach. Do obowiązkowego wyposażenia auta należąłopata do śniegu i zimowy płyn do spryskiwaczy.

Włochy. Na niektórych odcinkach, w razie trudnych warunków, mogą być wprowadzane czasowe nakazy jazdy na oponach zimowych. Wyjątek stanowi dolina Aosty, gdzie są one wymagane od 15 października do 15 kwietnia.

Zimowe czy całoroczne? We wszystkich krajach europejskich opony zimowe traktowane są na równi z ogumieniem całorocznym – pod warunkiem, że gumy wielosezonowe mają odpowiednie oznaczenia („M+S”, symbol śnieżynki). Polskie przepisy, zarówno dla opon letnich, jak i dla ogumienia zimowego, przewidują minimalną głębokość bieżnika wynoszącą 1,6 mm, w innych krajach w stosunku do zimówek wymagania te bywają ostrzejsze, np. bieżnik nie może mieć mniej niż 3 czy 4 mm.

Łańcuchy śniegowe. Łańcuchy śniegowe to nieodzowny dodatek np. w wielu alpejskich rejonach narciarskich. Uwaga! M.in. austriaccy policjanci są bardzo wyczuleni na typ łańcuchów – bywa, że w kontrolowanych autach sprawdzają, czy mają one wymagane atesty i homologacje. O łańcuchach powinni też pamiętać kierowcy ciężarówek! (tekst. Piotr Szypulski)