Testy online na prawo jazdy kat. B – Prawojazdy.onet.pl
Wczytywanie

Taryfikator mandatów
w ruchu drogowym

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych Grzywna w zł
I. Przepisy o ruchu pieszych
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a
1 1) na przejściach dla pieszych 50
2 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
3 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100
4 art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50
5 art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1] 50
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: art. 14 pkt 2
6 1) na obszarze zabudowanym 50
7 2) na obszarze niezabudowanym 100
8 art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50
9 art. 97 Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50
10 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50
11 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100
12 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50
13 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50
14 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50
15 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 13 50
16 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50
II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A Zasady ogólne i przepisy porządkowe
18 art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150
19 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100
20 art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250
21 art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100
Przewożenie dziecka w pojeździe:
22 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150
23 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150
24 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 100
25 Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100
26 Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego art. 45 ust. 2 pkt 3 100
27 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150
28 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200
29 art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100
30 art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150
31 art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150
32 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300
33 art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300
34 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200
35 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]
36 do 10 km/h do 50
37 o 11-20 km/h od 50 do 100
38 o 21-30 km/h od 100 do 200
39 o 31-40 km/h od 200 do 300
40 o 41-50 km/h od 300 do 400
41 o 51 km/h i więcej od 400 do 500
42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300
43 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200
44 art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
45 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 36-41
D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46 art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400
47 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200
48 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200
49 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150
50 art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250
E Wymijanie, omijanie i cofanie
51 art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500
52 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250
53 art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do 200
54 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200
F Wyprzedzanie
55 art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200
56 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
57 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 1 250
58 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250
59 art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300
60 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300
61 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300
62 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300
63 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2-5 200
64 art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350
65 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
66 art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300
67 art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350
68 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350
69 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
70 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350
71 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350
72 art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350
73 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300
74 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100
75 art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300
76 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300
77 art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250
78 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
79 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300
80 art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200
81 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100
82 art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100
83 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100
84 art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100
85 art. 97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250
86 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250
87 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250
88 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250
89 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250
90 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
91 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100
92 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150
93 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150
94 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7 100
95 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
96 art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50
97 art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50
98 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50
99 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50
100 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100
101 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150
102 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100
103 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50
104 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100
105 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100
106 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50
107 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100
108 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50
109 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50
110 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50
111 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50
112 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50
113 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50
114 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50
115 Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50
116 art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50
117 art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50
118 art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50
K Autostrady i drogi ekspresowe
119 art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300
120 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
121 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250
122 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300
123 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300
124 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300
L Zatrzymanie i postój
125 art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 od 100 do 300
126 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego art. 47a 100
Zatrzymywanie pojazdu:
127 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300
128 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300
129 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200
130 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100
131 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100
132 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100
133 7) przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100
134 8) na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100
135 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100
136 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100
137 11) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100
138 art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150
139 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100
140 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100
141 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 od 150 do 300
142 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100
143 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100
144 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100
145 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100
146 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300
M Używanie świateł zewnętrznych
147 art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200
148 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100
149 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100
150 Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200
151 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 od 150 do 300
152 art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200
153 art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100
154 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100
155 art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300
156 art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200
157 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200
158 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
159 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50
160 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100
161 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100
162 art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
163 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 200
164 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 50
165 art. 90 3) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200
166 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200
167 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200
168 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200
169 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100
170 art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50
171 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300
172 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100
173 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100
174 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100
O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175 art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200
176 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100
177 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z st. 9 150
178 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200
179 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150
180 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 od 100 do 300
P Przewóz osób
181 art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 od 100 do 300
182 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100
183 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100
184 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100
185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50
III. Kierujący
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą: art. 87 ust. 1
186 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500
187 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
188 Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100
189 art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 lub art. 71 ust. 5a 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250
IV. Inne wykroczenia
190 art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400
191 art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [2] 300
192 art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
193 art. 96 § 1 pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia art. 66 od 50 do 200
194 art. 96 § 1 pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50
195 art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200
196 art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100
197 art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym art. 39 ust. 1 pkt 10 [2] 50
198 art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości art. 30 [2] 200
199 art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami art. 5 [3] 200
200 art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach § 2 [4] od 200 do 500
V. Znaki i sygnały drogowe
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:
201 1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 1-8 [1] 250
202 2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 [1] 250
203 3) C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 [1] 250
204 4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." § 20 [1] 150
205 5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 9-13 [1] 100
206 6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 [1] 100
207 7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 [1] 100
208 8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników § 26 [1] 200
209 9) B-35 "zakaz postoju" § 28 ust. 1 [1] 100
210 10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" § 28 ust. 2 [1] 100
211 11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." § 28 ust. 6 [1] 100
212 12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" § 29 [1] 100
213 13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." § 35 [1] 250
214 14) C-13 "droga dla rowerów" § 37 ust. 1 [1] 100
215 15) C-14 "prędkość minimalna" § 38 ust. 1 [1] 100
216 16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" § 41 [1] 400
217 17) BT-1 "ograniczenie prędkości" § 81 ust. 1 i 2 [1] 100
218 18) BT-3 "blokada zwrotnicy" § 81 ust. 3 [1] 200
219 19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" § 86 ust. 3 [1] 100
220 20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" § 86 ust. 4 [1] 200
221 21) P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 [1] 200
222 22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" § 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100
223 23) P-17 "linia przystankowa" § 90 ust. 1 [1] 100
224 24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" § 42 [1] 200
225 25) P-21 "powierzchnia wyłączona" § 90 ust. 5 [1] 100
226 art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 100
227 art. 90 lub art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym § 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1] 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
228 1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1] 100
229 2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1] 100
230 3) D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1-3 lub ust. 4 [1] 100
231 4) D-18, D-18a lub D-18b "parking...:",z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 [1] 500
232 5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 [1] 500
233 6) D- 19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1] 100
234 7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1] 250
235 8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1] 200
236 9) P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1] 50
237 10) P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1] 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
238 1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 [1] 100
239 2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 [1] 100
240 3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione § 95-98, 102, 104 lub 106 [1] 300-500
VI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
241 art. 86 § 1 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
242 art. 86 § 2 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500