Chociaż znak drogowy B-19 powinien być znany każdemu kierowcy, to jednak nie wszyscy kierujący wiedzą, co on oznacza. Jedną z przyczyn jest to, że w porównaniu z wieloma innymi znakami widzimy go stosunkowo rzadko. Drugą, znacznie ważniejszą, że głównie dotyczy kierowców pojazdów ciężarowych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Znak B-19 jest znakiem zakazu i oznacza "Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t". Oznakowanie to ustawia się przed odcinkami dróg, gdzie obowiązuje ograniczenie dla pojazdów, których nacisk osi pojedynczej przekracza wartość liczbową podaną na znaku. W przypadku pojazdów z osiami wielokrotnymi nacisk żadnej z osi składowych nie może przekraczać 80 proc. masy podanej na znaku.

Jeżeli na tablicy widnieje wartość 8 t lub 10 t, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi wynosi do 8 t lub 10 t, a w przypadku osi wielokrotnej odpowiednio większej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

W związku z tym, że znak B-19 jest znakiem zakazu, trzeba liczyć się z konsekwencjami jego złamania. W tym przypadku kierujący może spodziewać się mandatu karnego w wysokości 500 zł oraz 2 punktami karnymi.