Polskie prawo precyzyjnie określa przypadki, w których kierowcy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom ruchu. Oczywiście, nie wszystkie sytuacje drogowe podlegają tym przepisom, jednak czasem warto pomóc bez odgórnych nakazów. Być może kiedyś ktoś odwdzięczy się nam w ten sam sposób.

1. Czy uczestnicy wypadku mają obowiązek pomóc osobom rannym?

Tak, a osoby niestosujące się do tego obowiązku popełniają wykroczenie, za które grozi kara aresztu lub grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Za uczestników wypadku uznaje się przy tym nie tylko kierowcóww aktywny sposób biorących w nim udział, lecz także osoby powodujące zagrożenie na drodze (w tym również pieszych), w następstwie którego doszło do zdarzenia.

2. Jakie obowiązki ciążą na uczestnikach wypadku?

Określa je kodeks drogowy w art. 44. Po pierwsze, należy zabezpieczyć miejsce wypadku (przez włączenie świateł awaryjnych i/lub wystawienie trójkąta ostrzegawczego). W przypadku kiedy mamy jedynie do czynienia z kolizją, trzeba jak najszybciej usunąć uszkodzone pojazdy z drogi, tak by nie tamowały ruchu.

Jeśli jednak w wyniku zdarzenia drogowego są zabici lub ranni, samochodów nie należy przestawiać, aby nie utrudniać późniejszego ustalenia przebiegu wypadku.

Jego uczestnicy są też zobowiązani do udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom, a zacząć trzeba od wezwania pogotowia i policji oraz – w razie konieczności – straży pożarnej. Pomoc ta powinna polegać również na zorientowaniu się, w jakim stanie znajdują się ofiary, oraz – w sytuacji gdy istnieje zagrożenie wybuchem pożaru – ewentualnym wydobyciu ich z uszkodzonego pojazdu. Gdy pożar nie grozi, lepiej nie ruszać rannych do przyjazdu karetki. Oczywiście, nie można oddalać się z miejsca zdarzenia do przyjazdu pogotowia i policji.

3. Czy świadkowie wypadku też muszą pomóc ofiarom?

Przepisy zobowiązują do udzielenia pomocy również świadków zdarzenia, ale pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia ich życia lub zdrowia. W przypadku zlekceważenia obowiązku niesienia pomocy świadkom wypadku grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

4. Czy można zatrzymać sprawcę uciekającego z miejsca wypadku?

Polskie przepisy definiują tzw. zatrzymanie obywatelskie. Każdy ma prawo ująć przestępcę na gorącym uczynku lub po pościgu prowadzonym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeśli zachodzi obawa, że nie uda się ustalić tożsamości sprawcy.

Oczywiście, nie można ryzykować przy tym bezpieczeństwa innych osób. Zwykle lepiej zdobyć i zanotować jak najwięcej informacji o sprawcy, np. numer rejestracyjny, markę i kolor jego pojazdu.

5. Holujesz inne auto? Bądź świadomy, że bierzesz na siebie odpowiedzialność.

Holowanie zepsutego pojazdu to częsty sposób udzielania pomocy na drodze. Można podjąć się tego wyłącznie w przypadku, gdy uszkodzony samochód ma sprawne układy hamulcowy i kierowniczy, a jeśli widoczność jest ograniczona – również światła pozycyjne.

Trzeba też mieć świadomość, że za szkody spowodowane przez holowanego odpowiada (w ramach swojego OC) kierowca auta holującego.