Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę, jeśli będzie to wymagało nieznacznego przekroczenia linii podwójnej ciągłej?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie: Przepis, który dotyczy znaczenia linii podwójnej ciągłej, brzmi: "Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią". Nie ma wyjątków od tej reguły. Jednocześnie inny przepis dotyczący wyprzedzania jednośladu brzmi:

"Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m".

Reasumując: jeśli nie jest możliwe zachowanie wymaganego, bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu bez najeżdżania na ciągłą linię, wyprzedzać w danym miejscu nie wolno.