Nasz zachodni sąsiad znany jest z posiadania obszernego katalogu oznaczeń drogowych sięgający prawie 1 tys. różnych pozycji. Wśród nich część znaków powinna być szczególnie ważna dla kierowców prowadzących samochody ciężarowe. Przykładem takiego znaku może być czerwony znak z pomarańczową ciężarówką, który nie pojawia się na drogach często, jednak jest bardzo ważny.

Znak z pomarańczową ciężarówką — lepiej go nie ignorować

Co w takim razie oznacza tajemnicze oznaczenie? Jest to zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi, które wymagają oznakowania. Jest on spotykany z reguły na odcinkach tras, gdzie statystycznie często dochodzi do wypadków i może wystąpić zagrożenie naruszenia niebezpiecznego ładunku. Zakaz ten obejmuje nie tylko towary łatwopalne jak olej, benzynę, gaz płynny, czy też fajerwerki, lecz także artykuły radioaktywne lub odpady medyczne.

Polskie znaki dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych Foto: Wikimedia Commons/Szczepan1990
Polskie znaki dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Z takim znakiem spotkać się możemy także w Polsce, jednak wygląda on trochę inaczej i dzieli się na trzy typy. Pierwszy to znak B-13, który oznacza zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwopalnymi. Drugi (B-13a) określa zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi. Trzeci (B-14) to zakaz wjazdu pojazdów z towarami mogącymi skazić wodę.

Tablica informacyjna o przewożonym towarze

Jak wyczytać można z samej definicji znaku, towary niebezpieczne wymagają dodatkowego oznakowania. Tabliczka ta musi informować o klasie towaru oraz rodzaju zagrożenia, jaki sprawia. Możemy ją podzielić na dwa typy, które w obu przypadkach przybierają postać kwadratu lub prostokąta. Towarzyszą im także piktogramy określające zagrożenie.

Przykład tabliczki informującej o towarze niebezpiecznym Foto: Shutterstock/Bjoern Wylezich
Przykład tabliczki informującej o towarze niebezpiecznym

Pierwszy posiada kolor pomarańczowy z czarną obwódką na brzegach. Za pomocą kodów liczbowych informuje ona o rodzaju zagrożenia oraz substancji, która jest przewożona. Drugi równie w kolorze pomarańczowym, nie posiada czarnej obwódki i posiada numery tylko, gdy towar jest przewożony luzem. W przypadku przewożenia niebezpiecznego towaru na sztuki w osobnych opakowaniach tabliczka nie będzie posiadać dodatkowych numerów.