• W strefach, w których obowiązuje maksymalna dopuszczalna prędkość 30 km/h lub mniej, spowalniacze ruchu mogą nie być oznakowane
 • W strefie zamieszkania piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami; wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom
 • Niektóre zasady, zwłaszcza dotyczące ruchu małych pojazdów elektrycznych w strefach zamieszkania, są nieobjęte przepisami ruchu drogowego

Co do zasady strefa, na której obowiązują niestandardowe zasady ruchu drogowego, oznakowana jest odpowiednimi tablicami – na każdej z dróg, którą można wjechać do strefy, znajduje się tablica informująca o początku strefy (dla wjeżdżających) i jej końcu – widoczna dla tych, którzy z niej wyjeżdżają.

Strefa zamieszkania

Znak D-40: strefa zamieszkania Foto: Auto Świat
Znak D-40: strefa zamieszkania

Oznakowana niebieskimi tablicami strefa zamieszkania oznacza, ogólnie rzecz biorąc, bezwzględne pierwszeństwo pieszych. W strefie zamieszkania pieszy może, ale nie musi korzystać z chodnika – jeśli chce, może spacerować po jezdni albo po drodze dla rowerów. Także rowerzyści muszą ustępować pieszym, a małe dziecko jadące na rowerze może korzystać z drogi dla rowerów, gdzie ma pierwszeństwo (poza strefą zamieszkania nie ma takiego prawa). Ciekawostka: ponieważ w dzisiejszym stanie prawnym status osoby jadącej na hulajnodze elektrycznej lub innym podobnym pojeździe jest nieokreślony, a ministerstwo infrastruktury i policjanci (przynajmniej niektórzy) proponują traktować takie osoby jak pieszych, również hulajnoga cieszy się bezwzględnym pierwszeństwem w strefie zamieszkania – także wobec rowerzystów na drodze dla rowerów! To absurd – ufajmy, że to stan przejściowy, a w razie kolizji z takim pojazdem, który nie stosuje się do żadnych sensownych zasad – nie przyjmujmy mandatu. Sądy, jak wskazuje praktyka, miewają różne opinie na temat pierwszeństwa i statusu osób na hulajnogach elektrycznych.

Znak D-41: koniec strefy zamieszkania Foto: Auto Świat
Znak D-41: koniec strefy zamieszkania

Pamiętaj:

 • maksymalna dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania toi 20 km/h (dotyczy nie tylko samochodów – także rowerów)
 • urządzenia spowalniające jazdę w strefie zamieszkania nie muszą być oznakowane
 • piesi po zmroku w strefie zamieszkania w żadnym wypadku nie mają obowiązku używania odblasków i zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem
 • wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom

Strefa ruchu

Znak D-52: strefa ruchu Foto: Auto Świat
Znak D-52: strefa ruchu

Strefa ruchu może być wyznaczona tam, gdzie w innym wypadku niejasne jest obowiązywanie standardowych przepisów ruchu drogowego – np. na dużych parkingach albo na odcinkach dróg wewnętrznych. Po co? Otóż droga wewnętrzna nie jest – w rozumieniu przepisów – drogą publiczną – w razie kolizji pojawia się problem z ustaleniem odpowiedzialności, a w razie czynu, który normalnie jest wykroczeniem, jest problem z ukaraniem sprawcy czy choćby wyegzekwowaniem określonego zachowania. Tablica "strefa ruchu" rozwiązuje ten problem: obowiązuje zasada pierwszeństwa dla nadjeżdżających z prawej strony, zakaz nieuprawnionego zajmowania miejsc parkingowych zarezerwowanych dla niepełnosprawnych, itp. W strefie ruchu łamiesz prawo – dostajesz mandat!

Znak D-53: koniec strefy ruchu Foto: Auto Świat
Znak D-53: koniec strefy ruchu

Pamiętaj:

 • wyjeżdżając z drogi wewnętrznej na drogę publiczną (co nie jest tożsame z wyjazdem ze strefy ruchu), ustąp pierwszeństwa innym pojazdom!

Strefa ograniczonej prędkości

Znak B-43: strefa ograniczonej prędkości Foto: Auto Świat
Znak B-43: strefa ograniczonej prędkości

Czym różni się wjazd od odcinek drogi z ograniczoną prędkością od wjazdu do strefy ograniczonej prędkości? Jeśli chodzi o oznakowanie drogi, to zwykłe ograniczenie prędkości wyrażone jest okrągłym znakiem zakazu z liczbowo określoną maksymalną dozwoloną prędkością. Wjazd do strefy ograniczonej prędkości oznakowany jest znakiem ograniczenia prędkości namalowanym na prostokątnej tablicy.

Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości Foto: Auto Świat
Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Pamiętaj:

 • w strefie ograniczonej prędkości ograniczenie obowiązuje na obszarze całej strefy; skrzyżowanie nie oznacza końca obowiązywania ograniczenia
 • w strefie, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h lub mniej, mogą być umieszczone garby i inne spowalniacze, które nie są oznakowane

Strefa ograniczonego postoju

Znak B-39: strefa ograniczonego postoju Foto: Auto Świat
Znak B-39: strefa ograniczonego postoju

Jest to strefa, gdzie postój i parkowanie – poza wyznaczonymi miejscami i poza wskazanymi na znaku regułami – są zabronione. Dopuszczalny czas postoju w strefie – jeśli znak nie wskazuje inaczej – to jedna minuta. Można natomiast parkować na parkingach i w miejscach oznakowanych znakami D-18, D-18a, D-18b – czyli tam, gdzie pojawia się tablica z białą literą "P" na niebieskim tle. W strefie postój auta może być płatny.

Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju Foto: Auto Świat
Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju

Warto wiedzieć:

 • w strefie płatnego postoju ograniczenia obowiązują na wszystkich drogach publicznych, co jednocześnie oznacza, że nie obowiązują na drogach wewnętrznych, które nie są drogami publicznymi. Zarządcy dróg wewnętrznych mogą określać odrębne zasady postoju na swoim terenie.
 • ograniczenia postoju w strefie nie dotyczą pojazdów komunikacji publicznej zatrzymujących się w wyznaczonych miejscach
 • ograniczenia nie dotyczą autobusów szkolnych