Szybkość przepływu danych zawiera się w granicach od 10 kb/s do 2Mb/s. Wprowadzona została przez firmę Bosch pod koniec lat 90.