Ponadto, Grupa Goodyear Polska znalazła się w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych firm w Polsce pod względem prowadzonej polityki personalnej i otrzymała tytuł „Najlepszego Pracodawcy Europy” (Top Employer Europe), w uznaniu najwyższych standardów polityki personalnej.

goodyear

Goodyear kładzie duży nacisk na wspieranie rozwoju pracowników zgodnie z ich uzdolnieniami i motywacją. Prowadzi programy pomagające w wyłanianiu naturalnych liderów w firmie. Wspiera i nagradza pracowników za zgłaszanie różnorodnych, twórczych pomysłów, wychodzących poza dotychczas stosowane rozwiązania.

Firma organizuje również seminaria wewnętrzne i warsztaty, które są dobrą okazją do wymiany doświadczeń między liderami, pracownikami a całymi zespołami.