Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Jak dbać o akumulator

Zaciski akumulatora oraz klemy po wyczyszczeniu należy zabezpieczyć przed utlenianiem się. Zwykle jednak robi się to po podłączeniu klem.

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Czy już czas na nowy akumulator? (slajd 1 z 8)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego