Wypadek spowodował 38-letni mężczyzna kierujący Audi. Zdarzenie miało miejsce w Oleśnicy, gdzie kierowca wjechał w grupę pieszych. Po zdarzeniu nie udzielił pomocy ofiarom i opuścił miejsce wypadku. Policja szybko zareagowała, zatrzymując sprawcę.

Konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku

Sprawca wypadku usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym. Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Decyzja ta podkreśla powagę przestępstwa i stanowi przestrogę dla innych kierowców.

Obowiązki kierowcy po wypadku

Przypadek z Oleśnicy jest przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który wziął udział w wypadku, ma obowiązek zatrzymać pojazd, zapewnić bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, udzielić pomocy poszkodowanym, wezwać służby ratunkowe oraz pozostać na miejscu zdarzenia. Niewypełnienie tych obowiązków może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 12.04.2024, Polska Policja.