Większość polskich kierowców wykupuje tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, traktując ubezpieczenia dobrowolne jako zbytek, na który mało kto może sobie pozwolić. Ubezpieczenie AC (autocasco) kupuje zaledwie co piąty indywidualny właściciel samochodu - ponieważ pełne AC jest stosunkowo drogie. Aby obniżyć ceny pakietów komunikacyjnych, ubezpieczyciele układają je bardzo elastycznie. W praktyce możemy kupić obowiązkowe OC, a dodatkowo dobrać sobie któreś z tańszych ubezpieczeń dodatkowych: minicasco, NNW czy assistance.

Ubezpieczenie typu minicasco

Minicasco to uboższa, ale dzięki temu tańsza wersja AC. Pełne AC zapewnia odszkodowanie nie tylko w przypadku kradzieży pojazdu, ale także po stłuczkach spowodowanych przez kierowcę i w razie wielu innych zdarzeń.

Niestety kosztuje ono zazwyczaj kilkaset złotych, a jeśli nie mamy zniżek - nawet ponad tysiąc. Minicasco jest ubezpieczeniem obejmującym jedynie najpoważniejsze szkody takie jak kradzież, pożar czy całkowite zniszczenie pojazdu. Za drobne szkody będziemy musieli co prawda zapłacić z własnej kieszeni, ale gdy przytrafi się prawdziwe nieszczęście, możemy liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia typu minicasco nie są w Polsce popularne - ma je w ofercie jedynie kilka towarzystw, m.in. PZU, Link4, AXA Direct i You Can Drive.

Rozpatrując sensowność zawarcia umowy minicasco powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na wysokość udziału własnego w szkodzie, czyli kwoty, którą ubezpieczyciel potrąci z każdego odszkodowania. Zastosowanie udziału własnego sprawi, że zapłacimy niższa składkę, ale w razie szkody część jej kosztów będziemy musieli ponieść sami.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia pomoc w awaryjnych sytuacjach na drodze. Najczęściej usługi są świadczone całodobowo. Aby z nich skorzystać, należy zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela. W ramach ubezpieczenia możemy skorzystać z rozmaitych form pomocy: technicznej (np. holowanie czy dowóz paliwa), medycznej, informacyjnej czy nawet prawnej.

Assistance jest to ubezpieczenie dodatkowe, które często kupujemy lub dostajemy bezpłatnie do OC + AC, ale potem szybko zapominamy, że je w ogóle mamy. O posiadanym assistance przypominamy sobie w zupełnie nieoczekiwanej chwili, kiedy auto odmówi posłuszeństwa w trasie lub gdy przytrafi się kolizja i będzie potrzebne holowanie. Wtedy też, bezpośrednio od konsultanta infolinii organizującej pomoc, możemy dowiedzieć się, że niestety holowanie będzie w całości albo częściowo płatne, bo mamy za wąski zakres ubezpieczenia assistance. Tak może się stać np. gdy kupiliśmy mini assistance zapewniające usługi po kolizji - ale akurat przytrafiła się nam awaria, a zatem ubezpieczyciel nie pokryje kosztów pomocy drogowej.

Warto przed zakupem pakietu ubezpieczeń OC/AC/NNW/assistance zapoznać się szczegółowo z propozycjami ubezpieczycieli i wybrać zakres ubezpieczenia pomocy drogowej rzeczywiście dostosowany do naszych potrzeb. Osoby, które często jeżdżą w dalekie trasy, powinny zwrócić uwagę na to, by kilometrowy limit holowania pojazdu był jak największy, a amatorzy zagranicznych wyjazdów samochodem muszą zadbać o odpowiedni zakres terytorialny usług assistance. Ubezpieczenie assistance jest oferowane w wielu wariantach, a o ich zakresie wiele mówią już same nazwy: mini/maxi, baza/top, czy standard/premium.

Jeśli kupujemy ubezpieczenie samochodu w internetowym kalkulatorze OC AC mfind, najważniejsze informacje dotyczące zakresów usług assistance w poszczególnych pakietach otrzymamy już w wynikach porównania ofert, dzięki czemu możemy od razu wybrać taki wariant assistance, jakiego potrzebujemy.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jest ubezpieczeniem osobowym. NNW samochodowe zapewnia odszkodowanie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Występuje najczęściej w dwóch wersjach do wyboru: tańszej - tylko dla kierowcy, oraz droższej - obejmującej kierowcę i pasażerów auta.

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od dwóch rzeczy: sumy ubezpieczenia oraz określonego procentowo stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli kupimy NNW na sumę 20 tys zł, to za 1% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 200 zł. Dlatego tak ważne jest, aby przed wykupieniem tego ubezpieczenia ustalić sumę ubezpieczenia na odpowiednim poziomie (oczywiście im wyższa ona będzie tym więcej zapłacimy za NNW).

Z ubezpieczenia NNW można także dostać zwrot kosztów leków i środków opatrunkowych czy dojazdów do lekarzy - jednak tylko w granicach limitów kwotowych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Biorąc pod uwagę tylko zderzenia pojazdów można powiedzieć, że wykupienie ubezpieczenia NNW dla kierowcy jest na pewno dobrym pomysłem - z tej polisy dostanie on odszkodowanie nawet jeśli sam będzie sprawcą wypadku. Poszkodowani pasażerowie mogą jednak zawsze dostać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy - niezależnie od tego, czy sprawcą będzie kierowca samochodu, w którym się znajdowali, czy innego auta - dlatego NNW pasażerów nie jest aż tak potrzebne jak NNW kierowcy.

Pakiet OC/AC lub minicasco/assistance/NNW zapewnia kompleksowe ubezpieczenie samochodu i jego pasażerów. Wszystkie ubezpieczenia dodatkowe w różnych sytuacjach mogą okazać się przydatne. Nie wystarczy jednak pójść do agenta, powiedzieć „poproszę pełny pakiet ubezpieczeń samochodu” i zapłacić ciężkie pieniądze. Przed zakupem powinniśmy przyjrzeć się, jaki zakres ochrony zapewniają wszystkie dodatki, aby płacić tylko za to, czego naprawdę potrzebujemy.

Tomasz Waloszczyk, kalkulator OC AC mfind