Liczba dokumentów składanych w wydziale komunikacji może sprawić, że początkujący kierowca poczuje się zdezorientowany. Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy musimy stworzyć swój Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), na który składa się orzeczenie lekarskie, właściwie wypełniony wniosek, a także aktualne zdjęcie. Z kolei, aby odbiór prawa jazdy mógł przebiec prawidłowo, powinniśmy zadbać o wcześniejsze uiszczenie opłaty w urzędzie.

Na szczęście nie musimy już dostarczać do wydziału kolejnych zaświadczeń. Egzaminator z WORD, który pozytywnie ocenił naszą jazdę, wprowadza wszystkie dane do systemu – najczęściej jeszcze tego samego dnia trafiają one do urzędu. Ile wynosi czas oczekiwania i gdzie sprawdzić odbiór prawa jazdy? Czy można to zrobić tylko osobiście?

Zdany egzamin na prawo jazdy – i co dalej?

W tym samym dniu, w którym pozytywnie zdaliśmy egzamin państwowy na prawo jazdy, oceniający nas egzaminator wprowadza do systemu elektronicznego wszystkie nasze dane oraz informację o pozytywnym zaliczeniu testu. Wszystko to zostaje przekazane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zajmuje się produkcją tego typu dokumentów. Po kilku dniach plastikowa karta jest przesyłana do danego wydziału komunikacji, gdzie będzie możliwy odbiór prawa jazdy.

Co ważne, zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia pojazdu możemy odebrać wyłącznie w wydziale komunikacji, do którego przypisano miejscowość z adresu zameldowania. Jest to cenna informacja zwłaszcza dla studentów oraz osób, które mieszkają w innym mieście niż to, w którym mają meldunek. Dlatego, nawet jeśli zdaliśmy egzamin na przykład w Poznaniu, ale nasz adres zameldowania to Łódź – odbiór prawa jazdy będzie możliwy właśnie tam. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć nieporozumień.

Opłata za odbiór prawa jazdy

Najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy, jest wniesienie opłaty za wydanie dokumentu uprawniającego do prowadzenia auta. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej i dla pewności wydrukować potwierdzenie przelewu, z którym stawimy się po odbiór prawa jazdy. Jeśli nie mamy takiej możliwości, da się to zrobić także tego samego dnia, w którym możemy uzyskać dokument.

W każdym wydziale komunikacji znajduje się miejsce, w którym dokonuje się wpłat – może to być okienko rejestracji albo specjalnie wyznaczona kasa. Od osoby, która przyjmie od nas pieniądze, otrzymamy potwierdzenie, z którym możemy udać się po odbiór prawa jazdy do innego stanowiska w wydziale. Tam będziemy musieli jeszcze potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem i zatwierdzić wydanie dokumentu swoim podpisem.

Gdzie sprawdzić odbiór prawa jazdy

Jak sprawdzić odbiór prawa jazdy w internecie? Na szczęście nie musimy robić tego bezpośrednio w wydziale ani kontaktować się z urzędem telefonicznie. Od kilku lat istnieje prosta metoda na sprawdzenie statusu wyrabianego dokumentu. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Infocar pod adresem: https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy.

Po wejściu na portal musimy podać swój PESEL lub numer PKK, a także imię i nazwisko. Po zatwierdzeniu danych aktualny status naszego dokumentu wyświetli się od razu. Może być „zamówiony” lub „do odbioru w urzędzie”. Jeśli zobaczymy ten drugi komunikat, możemy udać się do wydziału komunikacji. Tam możliwy będzie odbiór prawa jazdy. Co ważne, obsługa strony jest bardzo intuicyjna.