Pracę nad projektem ułatwiło wprowadzenie formularza na stronie internetowej GDDKiA, za pośrednictwem którego kierowcy mogli zgłaszać nadmiarowe znaki drogowe.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Zebrane przez GDDKiA informacje będą wykorzystane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) w ramach realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.

Z polskich dróg zniknie aż 9 tys. znaków drogowych

W Programie realizacyjnym na lata 2024-2025 KRBRD ujawniła, które znaki zostaną poddane weryfikacji i ile z nich ma zniknąć. W sumie mowa o aż 9 tysiącach znaków drogowych.

Według harmonogramu prac:

  • w 2023 r. zebrano informacje o znakach,
  • 2024 r. będzie poświęcony na przygotowanie dokumentacji dla wytypowanych do usunięcia znaków,
  • w 2025 r. nadmiarowe znaki mają zniknąć z dróg.

Kierowcy nadal jednak mają możliwość zgłaszania problemów napotykanych na drogach za pomocą cyfrowej mapy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można tam zgłaszać miejsca, w których często dochodzi do przekroczenia prędkości, nieprawidłowego parkowania, niszczenia zieleni, organizowania nielegalnych wyścigów lub poruszania się po terenach leśnych quadami. Możliwe jest również zgłaszanie złej organizacji ruchu drogowego.