Od wczesnych godzin rannych policjanci katowickiej drogówki prowadzili działania „Bezpieczny pieszy”, których celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych. W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W ramach działań policjanci prowadzili m.in. kontrole w tzw. statycznych punktach kontroli prędkości ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przejść dla pieszych.

W specjalnej akcji brał udział nawet dron

W rejonie skrzyżowań mundurowi wykorzystywali Ruchome Stanowisko Dowodzenia i drona, które rejestrowały wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Działania potrwały do 22.00.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego katowiccy policjanci w ramach takich akcji przypominają o obowiązkach kierowcy względem pieszego. Apelują również do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest również ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 20.02.2024, Katowice.