Patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie kontrolował A4 w rejonie węzła Rzeszów Zachód. Funkcjonariusze wykorzystali mierniki prędkości TRU - CAM 2 z trybem DBC, aby dokładnie mierzyć odstępy między pojazdami. Przepisy drogowe wymagają, by odstęp był nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę.

Policyjna kontrola odległości między pojazdami Foto: Policja Podkarpacka
Policyjna kontrola odległości między pojazdami

Wyniki kontroli

W czasie niespełna trzech godzin policjanci ujawnili siedem wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej odległości. Wobec czterech kierowców nałożono mandaty, jeden został pouczony, a w przypadku dwóch pozostałych skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Wyniki te świadczą o potrzebie ciągłej edukacji i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Znaczenie bezpiecznej odległości

Zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami jest kluczowe dla uniknięcia kolizji i wypadków, szczególnie przy wysokich prędkościach na autostradach. Bezpieczny odstęp pozwala na czasową reakcję w przypadku nagłego hamowania poprzedzającego pojazdu. Policja podkreśla, że przestrzeganie tych zasad jest jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 29.05.2024, Policja Podkarpacka.