Na rynku pojawiła się najnowsza wersja systemu nawigacyjnego MapaMap oznaczona numerem 8.6 wprowadzająca aktualne mapy z I kwartału 2015. Najnowszy pakiet map zawiera ponad 7.2 miliona punktów adresowych w Polsce, które dodatkowo zaopatrzone są w oznakowanie alfanumeryczne, co oznacza że baza uwzględnia adresy rozróżnione literami od A do Z. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawigacja potrafi doprowadzić dokładnie pod konkretną klatkę, nawet jeżeli pod jednym adresem znajdują się różne budynki oznaczone na przykład literami A,B,C,D, itd.

Odcinkowy pomiar prędkości

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na rok 2015 zaplanował uruchomienie w Polsce 29 miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości. Będą to odcinki dróg na których zostaną rozstawione urządzenia mierzące średnią prędkość samochodu. Każdy kierowca którego średnia prędkość przekroczy limit dozwolony na danym odcinku drogi, automatycznie otrzyma mandat na takiej samej zasadzie, jak z dobrze nam znanych fotoradarów. Dlatego też w najnowszej wersji nawigacji MapaMap producent wprowadza funkcję ostrzegania przed odcinkowymi kontrolami prędkości. Ponieważ dokładna data ich uruchomienia nie jest jeszcze znana, użytkownicy nawigacji będą mogli uaktywnić tę funkcję samodzielnie w ustawieniach systemu i będzie ona dostępna dla wszystkich wersji nawigacji MapaMap.

Co nowego w mapach

Aktualizacji poddana została sieć drogowa w Polsce w wyniku czego do mapy dodano 2422 km nowych odcinków drogowych. Do nowej wersji dodano także 43 km nowych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, których w sumie nawigacja oferuje już 46 322 km. W aktualizacji nie zostały pominięte obiekty POI, których doszło 4539 tworząc tym samym bazę ponad 356 tysięcy obiektów do których można się nawigować. Powiększona została także o 258 sztuk liczba tablic drogowych wyświetlanych podczas zbliżania się do głównych rozjazdów na autostradach i drogach ekspresowych, obecnie baza danych zawiera ich aż 3638. Wraz z nową mapą pojawi się także funkcja asystenta pasa ruchu dla Gdańska oraz Gdyni, warto przypomnieć że dotychczas była ona dostępna dla wszystkich odcinków autostradowych i ekspresowych oraz takich aglomeracji miejskich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź i Wrocław.

Funkcje społecznościowe i pozostałe zmiany

Najnowsza MapaMap 8.6 dalej rozwija funkcje społecznościowej wymiany danych pomiędzy użytkownikami. W nowej wersji wprowadzona została funkcja dodawania ograniczeń prędkości na danym odcinku drogi, jeżeli takie ograniczenie nie zostało wprowadzone do mapy przez producenta. Zgłaszane przez użytkowników ograniczenia prędkości będą przesyłane ON-LINE, dlatego też funkcja ta dostępna będzie wyłącznie dla urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu (systemy Android oraz iOS). Do innych zmian jakie wprowadza nowa wersja 8.6 można zaliczyć także nowy sposób uszeregowaniu kategorii POI w menu „widok POI” oraz „odświeżoną” kolorystykę mapy.

Nowa wersja w promocji

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy nawigacji MapaMap w tradycyjnych urządzeniach GPS z systemem Windows CE, którzy nie posiadają wykupionej usługi o nazwie „prenumerata na mapy” (gwarantującej 4 bezpłatne aktualizacje), mogą dokonać aktualizacji najnowszych map korzystając z trwającej do końca marca promocji. Przewiduje ona koszt jednorazowej aktualizacji w cenie 39 zł (cena regularna 55zł). Natomiast użytkownicy nawigacji MapaMap w urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS, którzy posiadają czasowe wersje nawigacji (na 30 dni lub 365 dni), aktualizacje otrzymują automatycznie, bezpłatnie. To samo dotyczy posiadaczy licencji LifeTime Maps na smartfony i tablety z systemem Android, gwarantuje ona bowiem dożywotnie aktualizacje map bezpłatnie.

Aktualizacji nawigacji MapaMap dokonujemy pod linkiem http://www.mapamap.pl/pl/shop/updates

Zakup nowych licencji nawigacji MapaMap pod linkiem http://www.mapamap.pl/pl/shop/soft