W przedsięwzięcie zangażowały się serwisy Euromaster, w których można było dokonać kontroli płynu hamulcowego. Sprawdzany był nie tylko jego poziom, lecz także jakość.

Płyn hamulcowy starzeje się w zależności od warunków eksploatacji oraz jego jakości. Nie zawsze koniecznie trzeba wymienić płyn na nowy. Istotne jest określenie jego zużycia i przekazanie takiej informacji klientowi. Informacja ta pozwala na zaplanowanie kolejnej kontroli i dopiero wówczas wymiany.

W wielu przebadanych autach płyn był tak zużyty, że kwalifikował się do natychmiastowego zastąpienia go nowym. Najskuteczniejszym sposobem zadbania o płyn hamulcowy jest całkowita wymiana na świeży. Uzupełnienie płynu ma sens tylko w pewnych okolicznościach.