Zmiany dotyczą zarówno samych egzaminów jak i szkoleń. Szkolenia z teorii będą odbywać się zdalnie na odległość, w oparciu o wykorzystanie technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców. To z pewnością duży plus i ułatwienie dla kursantów, którzy za sam kurs zapłacą jednak więcej.

„Ośrodek szkolenia kierowców musi spełnić dodatkowe wymagania” – mówi Maciej Żyłka, prawnik D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. – „Dotyczy to zarówno posiadania odpowiednich warunków lokalowych, sprzętowych (sprzęt komputerowy i samochody) oraz merytorycznych (środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem) a także wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i akredytacji kuratora oświaty”.

Natomiast egzaminy otrzymają nowatorką formę i będą trudniejsze od dotychczasowych.

„Nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy będzie zdecydowanie trudniejszy niż dotychczasowy” – mówi Maciej Żyłka – „Z egzaminu znikną testy wielokrotnego wyboru. Prawidłowa będzie tylko jedna odpowiedź, a pytania umożliwiają udzielenie odpowiedzi tak albo nie”.

Ponadto w trakcie egzaminu kursant nie będzie miał możliwości powrotu do wcześniejszych pytań w celu poprawienia błędów – dotychczasowy egzamin na to zezwalał. Czas przewidziany na jedno pytanie wynosi kilkadziesiąt sekund. Oznacza to, że prawidłowa decyzja musi zostać podjęta w czasie rzeczywistym – tak jak ma to miejsce w realnym ruchu ulicznym.

Co więcej, młodzi kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, przez dwa lata podlegają tzw. okresowi próbnemu.

„W okresie próbnym młody kierowca ma obowiązek odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym” – wyjaśnia Maciej Żyłka, prawnik D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. – „Musi też przez pierwsze 8 miesięcy kierować wyłącznie pojazdem samochodowym z naklejoną z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego. W tym czasie zabrania mu się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Ponadto nie wolno mu podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy oraz prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B”.

Jeżeli „świeżo upieczony” kierowca podczas okresu próbnego popełni dwa wykroczenia potwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, okres próbny może zostać wydłużony o kolejne dwa lata. To samo może dotyczyć osób, które nie przedstawią orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do prowadzenia pojazdu. W tym przypadku przedłużenie nastąpi o czas zatrzymania prawa jazdy.

Młodzi kierowcy będą również kierowani na badania z zakresu psychologii transportu oraz reedukacji, jeśli popełnią dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Gdy w okresie próbnym zostaną popełnione trzy wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta będzie mógł cofnąć uprawnienia do kierowania pojazdami.

Źródło: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.