• Zakaz wjazdu do lasu nie musi być oznakowany, często nie można wjeżdżać tam, gdzie nie ma żadnych znaków
  • Niestety, polskie przepisy są w tej kwestii zagmatwane, dlatego odróżnienie leśnych dróg od tych, na które można wjechać autem jest dość trudne

Niestety, przepisów dotyczących wjazdu do lasu nie znajdziecie w kodeksie drogowym. W tym przypadku trzeba zajrzeć przede wszystkim do ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem) dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. I tu pojawi się problem, jak odróżnić drogę leśną od publicznej?

Niestety, leśnicy nie mają obowiązku oznakowania dróg leśnych, także nie muszą stawiać tam szlabanów, jak wiele osób mylnie sądzi. Tak naprawdę samochodem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Zasady te nie dotyczą wyłącznie pracowników lasów państwowych oraz kierowców niepełnosprawnych, poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Na swoich stronach internetowych Lasy Państwowe radzą, żeby w razie wątpliwości gdzie można parkować, poszukać lokalizacji parkingów leśnych na stronach internetowych odpowiednich nadleśnictw (www.lasy.gov.pl).

Pamiętajcie, że strażnicy leśni i inni pracownicy Służby Leśnej mają prawo zatrzymywać poruszające się po drogach leśnych (w niektórych przypadkach również poza nimi) pojazdy, a także legitymować kierowców oraz inne osoby. Mają też prawo do wystawiania mandatów, m.in. za nieuprawniony wjazd do lasu. A za złamanie tego zakazu grozi grzywna w wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.