Wielka Brytania: od 1 października 2021 r. wjazd możliwy jest tylko na podstawie ważnego paszportu, kraj ten już nie jest w Unii Europejskiej. COVID-19: 18 marca br. zniesiono wszelkie ograniczenia w podróżowaniu, w tym legitymowanie się certyfikatami szczepienia. Nie ma nakazu noszenia maseczek. W czasie podróży samochodowej potrzebna będzie tzw. zielona karta. Karta EKUZ jest uznawana, ale zaleca się wykupienie dodatkowej polisy zdrowotnej. Należy przystosować światła samochodu do ruchu lewostronnego (naklejki foliowe; można je kupić na stacjach benzynowych).

W Londynie uważaj na żółte linie

W Londynie opłata dzienna za wjazd do centrum wynosi 11,50 funta. Zasady parkowania w Londynie są dość skomplikowane. Ciągła żółta linia pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych na znaku (zazwyczaj do 18.30), zatrzymanie się w celu odebrania lub wysadzenia pasażerów jest dopuszczalne. Podwójna żółta linia oznacza całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. Ciągłe czerwone linie: pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych znakiem, podwójna – bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju.