W odległości 300 metrów od miernika ma już 100 metrów szerokości! Radary ręczne są więc  mało precyzyjne - żaden nie wyławia konkretnego auta z grupy (wyjątkiem jest radar Iskra, który może wybierać auto najszybsze), starsze modele nie rozróżniają nawet kierunku poruszania się obiektu. Aby pomiar nie budził wątpliwości, na drodze w polu widzenia radaru musi być tylko jeden samochód!