Surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców

Zgodnie z nowymi przepisami, sędzia jest zobowiązany orzec przepadek pojazdu w przypadku, gdy kierowca prowadził pojazd, mając we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości lub gdy wcześniej był już skazany za podobne przestępstwo. Jeśli pojazd jest współwłasnością, sąd orzeka przepadek równowartości samochodu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Wyjątki od reguły

Sędzia może zdecydować o nieorzekaniu konfiskaty pojazdu w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Takie decyzje są jednak wyjątkiem od reguły i wymagają indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Konsekwencje dla właścicieli i osób służbowo kierujących

Jeśli kierowca nie jest właścicielem pojazdu, ale wykonywał nim czynności służbowe, sąd może orzec nawiązkę na Fundusz Sprawiedliwości. Kwota nawiązki wynosi od 5 tysięcy do 100 tysięcy złotych. W przypadku zniszczenia pojazdu, sąd orzeka przepadek równowartości samochodu.

Pijani rowerzyści bez zmian

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że osoby prowadzące rowery w stanie nietrzeźwości nie podlegają pod nowe regulacje dotyczące konfiskaty pojazdów.

Narkotyki traktowane indywidualnie

Przypadki prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków są rozpatrywane indywidualnie przez sąd. W takich sytuacjach również mogą zostać zastosowane surowe kary, w tym konfiskata pojazdu.

Bezpieczeństwo na drogach priorytetem

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Surowsze kary mają odstraszać potencjalnych sprawców i zmniejszyć liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. To krok w kierunku odpowiedzialnej jazdy i ochrony życia wszystkich uczestników ruchu drogowego.