Tak jest także w powiecie kamiennogórskim, gdzie zainstalowano inteligentne systemy monitorujące. Niestosowanie się do znaków STOP i sygnałów może skutkować tragicznymi w skutkach wypadkami, a także surowymi karami mandatowymi i punktami karnymi.

Bezpieczeństwo na przejazdach – podstawowe zasady

Przejazd kolejowy wymaga od kierowców zwiększonej ostrożności. Znaki STOP przy niestrzeżonych przejazdach są jasnym sygnałem do zatrzymania się i rozejrzenia. Pominięcie tego obowiązku może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, włącznie z utratą życia. Policja podkreśla, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo na drodze, a przejazdy kolejowe są miejscem, gdzie ryzyko wypadku jest wyjątkowo wysokie.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Konsekwencje prawne nieostrożnej jazdy

Za niezastosowanie się do znaków i sygnałów świetlnych na przejazdach kolejowych grożą surowe kary. Mandat za wjazd na przejazd pomimo opuszczonych zapór lub sygnalizacji świetlnej wynosi 300 złotych oraz 8 punktów karnych. W przypadku poważniejszych wykroczeń, zgodnie z artykułem 97a kodeksu wykroczeń, kierowca może zostać obciążony grzywną nie niższą niż 2000 złotych. To wysoka cena za brak ostrożności, która powinna skłonić do refleksji każdego kierującego.

Technologia na straży bezpieczeństwa

W powiecie kamiennogórskim wprowadzono inteligentne systemy monitorujące, które rejestrują wykroczenia na przejazdach kolejowych. Systemy te wykrywają pojazdy, które wjeżdżają na przejazd w momencie opuszczania lub podnoszenia zapór, a także pomimo aktywnej sygnalizacji świetlnej. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i uświadomienie kierowcom, że łamanie przepisów jest ściśle obserwowane i będzie surowo karane.

Apel policji

Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność, a przestrzeganie zasad może uratować życie. Policja przypomina, że odpowiednie zachowanie na przejazdach kolejowych to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku i troski o własne życie oraz życie innych.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 20.06.2024, Polska Policja.