W zależności od miejsca zakupu używanego samochodu, dostajemy fakturę (komisy) lub sporządzamy "Umowę kupna-sprzedaży", nabywając od osoby cywilnej. Wzory umów dostępne są na wielu stronach internetowych. Nie ma więc co wymyślać własnej treści, chyba że chcemy wpisać tam jakieś dodatkowe ustalenia. Najistotniejsze, aby wszystkie dane zgadzały się z dokumentami auta i osób uczestniczących w transakcji oraz obydwa egzemplarze miały tę samą treść.

Najczęstszą czynnością przy zawieraniu transakcji jest zaniżanie sumy transakcji. Odradzamy takie postępowanie. Wpisując mniejszą sumę na fakturze, zyskuje tylko właściciel komisu (płaci niższy podatek), a kupujący nic z tego nie ma, lub nawet może być stratny. Na przykład w aucie zostaną znalezione wady techniczne, ukryte przez sprzedawcę. Kupujący ma prawo żądać aby je usunięto, obniżono cenę lub odstąpić od umowy.

Nie ma też znaczenia podpisanie oświadczenia że "zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu". Na ewentualne roszczenia są 2 lata, ale nie później niż 3 miesiące od chwili stwierdzenia usterek. Jeżeli więc została zaniżona cena zakupu, nie ma szans na odzyskanie rzeczywiście wpłaconej sumy. Osoba nabywająca samochód w komisie, nie płaci już żadnych podatków.

W przypadku kupna auta od osoby fizycznej, podatek do urzędu skarbowego wpłaca nowy właściciel. Jest to 2% wartości auta, a nie wpisanej sumy. Potrzebny jest formularz PCC-3 (wariant drugi), który trzeba mieć w chwili zawierania umowy (dla podpisu sprzedającego). Na zapłacenie podatku są 2 tygodnie. Przy znacząco zaniżonej wartość samochodu, urząd zweryfikuje podatek według własnych tabel i może jeszcze posądzić o próbę oszustwa podatkowego.

Transakcja kupna auta za mniej niż 1000 zł nie jest opodatkowana. Umowa cywilno-prawna nie daje możliwości odstąpienia od niej. Wszelkich roszczeń w przypadku odkrytych wad pojazdu można dochodzić tylko na drodze sądowej.

Nowy właściciel ma 30 dni na przerejestrowanie auta. Tyle samo na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Natomiast jeżeli kupiony samochód nie miał ważnego OC, musi być ono wykupione w dniu rejestracji.

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu