Prawo jazdy kat. C, tak samo jak C+E uprawnia do prowadzenia samochodów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale uwaga: z wyjątkiem autobusów. Przy kategorii C możemy jeździć zestawem, który składa się z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 t i przyczepy lekkiej. W przypadku tej drugiej, rozszerzonej kategorii, czyli C+E, możemy ciągnąć przyczepę, której dopuszczalna masa przekracza 750 kg.

Jak zdobyć prawo jazdy kat. C?

Wiele osób pyta w internecie, na forach samochodowych, jak można podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. C. Kluczowym warunkiem w przypadku tego uprawnienia jest posiadanie ukończonego 21 roku życia. Jedynie żołnierze Sił Zbrojnych mogą zdawać egzamin na kategorię C w wieku 18 lat. Kolejnym, równie istotnym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie (np. gdy kontynuujemy kurs zaraz po zdaniu egzaminu). Aby uzyskać uprawnienia w ramach prawa jazdy kat. C, należy oczywiście zdać egzamin na prawo jazdy.

Po pozytywnie zakończonym teście na egzaminie państwowym kolejnym krokiem będzie udanie się do starostwa powiatowego, aby złożyć wniosek o utworzenie profilu kandydata na kierowcę, czyli PKK.

Tutaj również nie obędzie się bez dodatkowych formalności, bowiem, aby poprawnie złożyć wniosek w starostwie, musimy posiadać zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi, że możemy zawodowo kierować samochodami. Będziemy także potrzebować zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego o braku psychicznych przeciwwskazań, by zostać kierowcą zawodowym. Do kompletu medycznych dokumentów należy dopiąć także kolorową fotografię o wymiarach 5,5x4,5 cm. W starostwie powiatowym otrzymamy dedykowany numer PKK. Wraz z numerem PESEL możemy się starać o wyznaczenie daty egzaminu państwowego.

Ile trwa kurs na prawo jazdy kategorii C?

Kurs na prawo jazdy kat. C, który ma przygotować kierowcę do zawodowej jazdy z ładunkami, trwa minimum 50 godzin i składa się z 20 zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Po zakończeniu zajęć z teorii oraz jazdy na placu manewrowym ośrodka szkolenia należy zdać test wewnętrzny. Jeśli przejdziemy go pozytywnie i instruktor wyda nam dobrą ocenę, możemy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Kierowcy, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje w aktualnej pracy, często wybierają rozwiązanie, by najpierw zgłosić się do WORD i samodzielnie przygotować do egzaminu teoretycznego. Jeśli uda nam się go zdać, wówczas zostaniemy skierowani na obowiązkowe zajęcia praktyczne.

Egzamin na prawo jazdy kat. C - jak wygląda krok po kroku?

Ten państwowy egzamin ma za zadanie sprawdzenie naszych umiejętności w teorii, jak i w praktyce. Na początku, kierowca zdaje test w zakresie znajomości zasad ruchu drogowego oraz wiedzy specjalistycznej, np. związanej z budową samochodu. Część teoretyczna na prawo jazdy kat. C trwa około 25 minut i należy odpowiedzieć na 32 pytania, w tym 20 pytań ogólnych i 12 pytań o tę kategorię.

Po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym przystępujemy do części praktycznej. Podczas testu egzaminator sprawdzi nasze umiejętności w zakresie przygotowania siebie, jak i pojazdu do jazdy, a także to, jak radzimy sobie na placu manewrowym. Największy stres pojawia się u kierowców szczególnie w ruchu ulicznym. Po zdanym egzaminie nasz profil PKK zostanie zaktualizowany, a my sami możemy udać się do starostwa, aby uiścić opłatę w kasie za wydanie dokumentu. Od państwowego egzaminu minie maksymalnie 2 tygodnie i będziemy mogli cieszyć się świeżutkim dokumentem.

Kurs na prawo jazdy kat. C jest jednym z najdroższych. W zależności od części kraju i miasta za udział w szkoleniu zapłacić należy od 2900 do 3500 zł.