Nie trzeba długo się zastanawiać nad rolą znaków informacyjnych w ruchu drogowym. Wskazują one, w jaki sposób możemy się poruszać po danej drodze, by podróżować bezpiecznie. Dodatkowo, znaki drogowe typu D mogą również informować o tym, co znajduje się w pobliżu od drogi, którą się poruszamy.

Jak wyglądają znaki informacyjne?

Zacznijmy od tego, że w Polsce jest aż 68 rodzajów znaków typu D, które określone są w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku. Jest to zatem największa grupa oznaczeń drogowych. Są one oznaczone literą D oraz numerem od 1 do 53. Kilka z nich ma różne znaczenie, np. znak D-26 odpowiedni jest dla pięciu różnych informacji na drodze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znali ich znaczenie.

Jeśli ktoś zapyta nas, jak wyglądają znaki informacyjne, to będzie trudno ujednolicić odpowiedź, bowiem oznaczenia różnią kilkoma czynnikami: kształtem, wymiarami, symbolami, a nawet kolorem tła. Znaki te mogą mieć kształt rombu, prostokąta, jak i kwadratu. Symbole są białe, czarne lub różowe. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Znaki informacyjne z opisem, które obowiązują kierowców w trakcie poruszania się w ruchu drogowym:

 • D-1 Droga z pierwszeństwem
 • D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem
 • D-3 Droga jednokierunkowa
 • D-4a Droga bez przejazdu
 • D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu
 • D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
 • D-6 Przejście dla pieszych
 • D-6a Przejazd dla rowerzystów
 • D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 • D-7 Droga ekspresowa
 • D-8 Koniec drogi ekspresowej
 • D-9 Autostrada
 • D-10 Koniec autostrady
 • D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów
 • D-12 Pas ruchu dla autobusów
 • D-13 Początek pasa ruchu powolnego
 • D-14 Koniec pasa ruchu powolnego
 • D-15 Przystanek autobusowy
 • D-16 Przystanek trolejbusowy
 • D-17 Przystanek tramwajowy
 • D-18 Parking
 • D-18a Parking strzeżony
 • D-18b Parking zadaszony
 • D-19 Postój taksówek
 • D-20 Koniec postoju taksówek
 • D-21 Szpital
 • D-21a Policja
 • D-22 Punkt opatrunkowy
 • D-23 Stacja paliwowa
 • D-23a Stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów
 • D-24 Telefon
 • D-25 Poczta
 • D-26 Stacja obsługi technicznej
 • D-26a Wulkanizacja
 • D-26b Myjnia
 • D-26c Toaleta publiczna
 • D-26d Natrysk
 • D-27 Bufet lub kawiarnia
 • D-28 Restauracja
 • D-29 Hotel
 • D-30 Obozowisko
 • D-31 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep
 • D-32 Pole biwakowe
 • D-33 Schronisko młodzieżowe
 • D-34 Punkt informacji turystycznej
 • D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym
 • D-35 Przejście podziemne dla pieszych
 • D-35a Schody ruchome w dół
 • D-36 Przejście nadziemne dla pieszych
 • D-36a Schody ruchome w górę
 • D-37 Tunel
 • D-38 Koniec tunelu
 • D-39 Dopuszczalne prędkości
 • D-39a Opłaty drogowe
 • D-40 Strefa zamieszkania
 • D-41 Koniec strefy zamieszkania
 • D-42 Obszar zabudowany
 • D-43 Koniec obszaru zabudowanego
 • D-44 Strefa płatnego parkowania
 • D-45 Koniec strefy płatnego parkowania
 • D-46 Droga wewnętrzna
 • D-47 Koniec drogi wewnętrznej
 • D-48 Zmiana pierwszeństwa
 • D-49 Pobór opłat
 • D-50 Zatoka
 • D-51 Automatyczna kontrola prędkości
 • D-52 Strefa ruchu
 • D-53 Koniec strefy ruchu

Gdzie znajdują się znaki informacyjne?

Warto wiedzieć, że znaki informacyjne umieszcza się również w pobliżu miejsc oraz okoliczności, o których istnieniu powinniśmy wiedzieć, np. stacjach benzynowych lub MOP. Wielu kierowców pyta, gdzie są umieszczone znaki informacyjne na drodze.

Jeśli można do danego obiektu wjechać tylko z jednej strony, np. na autostradzie lub drodze ekspresowej, to oznaczenie informacyjne będzie po tej stronie, gdzie jest wjazd. Często tuż obok lub znakiem informacyjnym znajdziemy małą, ale widoczną tabliczkę, która określa odległość do wybranego miejsca, które nas interesuje.

Zakres stosowania znaków informacyjnych na drodze określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).