• Nowością jest możliwość spisywania przez kontrolujących stanu licznika pojazdów – także przewożonych
 • Policjanci podczas kontroli drogowej będą mogli zgodnie z prawem stać „na zakazie”
 • Łapki na kierownicę – nic się tu nie zmienia – w razie kontroli każdy kierowca ma obowiązek trzymania rąk na kierownicy

Kontrola drogowa po nowemu, czyli... po staremu. Projekt rozporządzenia, które – jeśli wejdzie w życie – ma obowiązywać od 7 listopada, w większości punktów powiela dotychczas obowiązujące przepisy. Wiele rzeczy, które wydają się nowe, należą po prostu do kategorii przepisów „powszechnie nieznanych i ignorowanych”, choć są i nowości. A zatem: jak teraz i w przyszłości zachować się w razie kontroli drogowej, by nie narazić się na wyższy mandat lub poważniejsze nieprzyjemności – z utratą prawa jazdy włącznie?

 • Policjant nieumundurowany może zatrzymać kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym – i to się nie zmieni. Policjant umundurowany może zatrzymać pojazd wszędzie. Niezależnie od ubioru policjanta może on wydać sygnał do zatrzymania ręką lub tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności tarczą z odblaskiem latarką ze światłem czerwonym lub tarczą z odblaskiem.
 • Policjant jadący samochodem może podawać polecenia kierowcy za pomocą urządzeń nagłaśniających , sygnalizacyjnych lub świetlnych – czyli np. werbalnie albo za pomocą wyświetlenia napisu „kontrola drogowa – jedź za mną” itp.
 • Nowość: „dopuszcza się postój pojazdu policyjnego (w celu wykonywania kontroli – red.) w miejscu , gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu”. Jest to formalne dopuszczenie sytuacji, która w praktyce zdarza się n co dzień i nie ma czemu się dziwić. Sami powiedzcie: czy ktoś, kto został złapany na popełnieniu wykroczenia, kłóciłby się z funkcjonariuszem policji, że ten stał w miejscu, gdzie postój jest zabroniony? Zgodnie z praktyką i przepisami pojazd policyjny – jeśli to możliwe z- staje za pojazdem kontrolowanym.
{ "publicationId": { "ocdn": "49838cd197e6fb10756e7c09741e5926", "type": "ocdn", "ocdnExt": "jpg" }, "uuid": "a9782d90-3502-4675-87ac-21e9a402715f", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/YzQ7MDA_/49838cd197e6fb10756e7c09741e5926.jpg", "creators": [ { "uuid": "457a5d0a-021a-444e-81db-4c1aaf47a70b", "idref": "457a5d0a-021a-444e-81db-4c1aaf47a70b", "name": "Piotr Czypionka" } ], "alignment": "center", "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "image": { "uuid": "0632e2cc-1479-4f48-b22c-f10d91d9f080", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/MTY7MDA_/386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734.png", "publicationId": { "ocdn": "386d71e6a0f1f4505e04f83adeb45734", "type": "ocdn", "ocdnExt": "png" }, "size": { "height": 92, "width": 66 } }, "note": "Piotr Czypionka / Auto Świat" }, "available": { "start": "2019-10-28 00:00:00+0100" }, "caption": "Pojazd policyjny staje – jeśli to możliwe – za pojazdem kontrolowanym ", "contentSources": [ { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat" } ], "size": { "bytes": 2379553, "height": 1333, "width": 2000 }, "asyncAdSlot": null } Pojazd policyjny staje – jeśli to możliwe – za pojazdem kontrolowanym Foto: Piotr Czypionka / Auto Świat
Pojazd policyjny staje – jeśli to możliwe – za pojazdem kontrolowanym
 • Policjant może wydać kierującemu polecenie jazdy za nim do miejsca, gdzie kontrola nie powoduje utrudnień i zagrożenia. Gdy kontrola odbywa się w miejscu, gdzie postój jest zabroniony (jest to dopuszczalne), policjanci włączają w radiowozie niebieskie światła błyskowe.
 • Policjant – tak jak dotychczas – przedstawia się stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz podaje przyczynę zatrzymania (tak jak dotychczas nie miejscu są pytania w rodzaju: czy wie pan, panie kierowco, co pan zmalował?). Policjant nieumundurowany pokazuje legitymację służbową tak, by kierowca mógł ją odczytać i ewentualnie zanotować dane. Policjant umundurowany pokazuje legitymację wyłącznie na żądanie – nic tu się nie zmienia.
 • Podczas akcji polegających na przesiewowym badaniu jak największej liczby kierujących np. pod kątem trzeźwości policjant jedynie podaje przyczynę zatrzymania
 • Ręce na kierownicę! Tak naprawę to też żadna nowość i nie jest nowością mandat za zachowanie niezgodne z przepisami: bowiem od 2008 roku przepis rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego brzmi:

Ponadto kontrolujący może kazać wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, itp. Nowa wersja rozporządzenia mówi o tym, że kierujący na żądanie kontrolującego ma obowiązek umożliwić identyfikację pojazdu, np. otwierając maskę. W praktyce – nic nowego.

Tak naprawdę zawsze, gdy jesteśmy zatrzymywani, należy (także za granicą), położyć ręce na kierownicy po wcześniejszym – dla ułatwienia komunikacji – uchyleniu szyby. No cóż... znamy się z kontrolującym mało, dla każdego taka sytuacja to stres, po co go potęgować, wzbudzając u funkcjonariusza poczucie zagrożenia?

 • Nowość: policjant ma prawo zapisać i przekazać do CEPiK-u stan licznika naszego auta, także auta przewożonego (o ile jest taka techniczna możliwość).
 • Policjant może wytypować samochód do szczegółowej kontroli technicznej , a wówczas ma prawo – o ile ma odpowiednie prawo jazdy – wykonać naszym pojazdem jazdę próbną (np. by sprawdzić hamulce). Negatywny wynik tej kontroli może skutkować wysłaniem do starosty informacji o potrzebie skierowania pojazdu na badanie techniczne albo zobowiązaniem kierowcy do powstrzymania się od dalszej jazdy i nałożeniem obowiązku usunięcia pojazdu z drogi. Lepiej się do takich poleceń stosować!
 • Kierowca według projektu rozporządzenia będzie miał prawo wstępu do radiowozu nie tylko w celu „obejrzenia filmu”, lecz także m.in. zapłacenia mandatu za pomocą karty płatniczej

Jeszcze parę słów o tym, dlaczego podczas kontroli drogowej warto być grzecznym i rzeczowym w stosunku do policjanta lub „krokodyla”. Otóż przepisy, które rodzą potencjalne zagrożenie dla kierowcy dużo poważniejsze niż mandat, są w nowym rozporządzeniu dwa, ale w praktyce identyczne zagrożenie obowiązuje i dziś:

A zatem, nie mówcie: „nie widziałem”, „nie dowidzę”, „nie słyszałem”, albo „jestem bardzo zmęczony”. Lepszy brak komentarza i „przepraszam” niż – groźne dla przyszłości naszego prawa jazdy – tłumaczenie.

I jeszcze to:

A zatem nie mówcie: „nie wiedziałem”. Mówcie tak: „Ma pan całkowitą rację”!

W projekcie wskazana jest data jego wejścia w życie – to 7 listopada 2019. Ale podkreślmy– to tylko projekt, którego data wejścia w życie jest tylko elementem projektu...