Pojęcie „rękojmia” pojawia się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego, która jasno określa zasady związane z odpowiedzialnością osoby sprzedającej dany towar za jego odpowiedni stan, poświadczony opisem zawartym w umowie. W zapisie znajdują się informacje dotyczące tego, co zapewnia gwarancja i rękojmia. Co to właściwie oznacza? Pod tą nazwą kryje się zobowiązanie sprzedawcy do dokonania bezpłatnej naprawy wady nieuwzględnionej w umowie, do obniżenia ceny przedmiotu lub do jego zwrotu bądź wymiany na nowy.

Osobą, która decyduje o tym, w jakiej formie ma zostać rozwiązana dana sytuacja, jest klient. Rękojmia i obowiązki z nią związane leżą zawsze po stronie sprzedawcy, w każdym przypadku – zarówno przy sprzedaży nowego, jak i używanego pojazdu bądź towaru. Jakie są jednak dokładne różnice pomiędzy taką formą reklamacji a zwykłą gwarancją? Ile trwa rękojmia i na czym konkretnie polega?

Czym jest rękojmia?

Po zakupie jakiegokolwiek towaru używanego lub nowego klienci mają prawo do złożenia reklamacji, najczęściej w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Mimo że termin może wydawać się dość krótki, to w tym czasie każdy nabywca danego produktu powinien zauważyć wszelkie nieprawidłowości związane z wyglądem czy działaniem przedmiotu. Jest to szczególnie ważne podczas zakupu używanego sprzętu. Wówczas należy upewnić się, że sprzedawca zapisał w umowie wszelkie znane nam usterki lub elementy wymagające naprawy. Jeżeli tego nie zrobił, obowiązuje go rękojmia.

Artykuł 556. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego zaznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Nie ma zatem powodu do obaw i zastanawiania się, w jaki sposób można samodzielnie naprawić szkodę. Rękojmia to obowiązek osoby sprzedającej towar. W przypadku kupna samochodu używanego warto dowiedzieć się, ile trwa oraz czy jest lepszym rozwiązaniem niż gwarancja.

Reklamacja, rękojmia, gwarancja – czym się różnią?

Wiele osób, które planują dokonać reklamacji z uwagi na uszkodzenia zakupionego sprzętu, zastanawiają się, co będzie lepszym rozwiązaniem – gwarancja czy rękojmia? W zależności od konkretnej sytuacji odpowiedzi mogą być różne. Termin pierwszej z nich określa sam producent, a zatem może to być 14, 30 czy 60 dni. Według przyjętego zwyczaju najczęściej są to jednak aż dwa lata, chociaż niektóre firmy gwarantują swoją pomoc dożywotnio w przypadku usterki.

Ile natomiast trwa zwykła reklamacja – 14 dni roboczych czy kalendarzowych? Dzień tygodnia w tych okolicznościach nie ma żadnego znaczenia. W przypadku chęci zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu lub stanie towaru klient ma na to 14 dni kalendarzowych. W tym samym terminie wydawana jest także decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku konsumenta. A jak to wygląda w przypadku rękojmi?

Warunki związane z rękojmią

Klient ma rok na zgłoszenie sprzedającemu wady, jaką dostrzegł w nabytym towarze. Należy to jednak zrobić jak najszybciej, a najlepiej od razu po zauważeniu nieprawidłowości. Rękojmia obowiązuje obie strony umowy aż przez dwa lata od momentu wydania danego przedmiotu nabywcy. Po zgłoszeniu reklamacji sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku oraz wydanie decyzji dotyczącej dalszych podejmowanych kroków – zwrotu towaru, kosztów lub naprawienia szkód. Z kolei aż 30 dni może upłynąć, zanim nowy bądź odrestaurowany produkt trafi na własność nabywcy.

Niektóre umowy zawierają zapis o wydłużeniu lub skróceniu tego terminu – wówczas to właśnie ten wskazany w dokumencie będzie nadrzędny. Nie wszyscy kierowcy wiedzą natomiast, ile trwa rękojmia na samochód używany. W takim przypadku sprzedawca ma prawo do skrócenia okresu z dwóch lat do jednego roku. Może to mieć miejsce wyłącznie w sytuacji sprzedaży auta niepochodzącego od producenta. Taki zapis musi natomiast zostać uwzględniony we wcześniej zawartej umowie.

Zgłoszenie rękojmi a dowód zakupu

Wiele osób nie wie, że dowodem zakupu używanego bądź nowego pojazdu nie musi być paragon fiskalny. Do tego, aby rękojmia mogła zostać zgłoszona, wystarczy potwierdzenie przelewu z konta bankowego, e-mail bądź sporządzony ręcznie dokument z potwierdzeniem transakcji lub świadkowie, którzy byli obecni przy podpisywaniu umowy i wydaniu towaru. Przy każdej transakcji niepotwierdzonej przelewem czy paragonem ważne jest, aby znaleźć jakąkolwiek formę dokumentującą zakup. Tylko wówczas rękojmia może zostać rozpatrzona.