Przeprowadzone testy pokazały, że dokonując pomiaru zgodnie z instrukcją, urządzenia rzetelnie pokazują prędkość.