Zobaczcie, które z nich prowadzą zawsze najlepszą drogą.