Tegoroczne badanie TNS OBOP na temat postrzegania przez Polaków aut chińskich marek jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2005 roku. Od tego czasu zwiększył się odsetek Polaków, którzy słyszeli o samochodach chińskich marek: w 2005 roku było to 20 proc., obecnie odsetek ten wzrósł do 36 proc.

Obecnie, dla nieco ponad połowy badanych (53 proc.), do których dotarły informacje o chińskich autach, głównym skojarzeniem z nimi  jest niska cena, 17 proc. wskazało na niskie koszty eksploatacji, zaś 14 proc. doceniło wygląd aut. Nieco ponad co dziesiąty pytany (11 proc.) kojarzy auta marek chińskich z zaawansowanymi technologiami. Wśród najrzadziej wymienianych atrybutów znalazły się wysoka jakość (5 proc.) oraz bezawaryjność (4 proc.).

Z badania wynika również, że 11 proc. Polaków rozważyłoby wybór chińskiej marki przy zakupie samochodu. Ci z respondentów, którzy planując zakup czterech kółek nie wzięliby pod uwagę auta "made in China" (a jest ich 71 proc.), jako główne bariery wskazują negatywną opinię o tych autach (36 proc.), brak zaufania (26 proc.), oraz brak wiedzy (16 proc.). W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2005 roku wzrósł  natomiast odsetek odrzucających auta chińskich marek z powodu negatywnej opinii na ich temat.

- W ciągu ostatnich sześciu lat znacząco zwiększyła się liczba Polaków, do których dotarły informacje o autach chińskich marek. Nadal jednak trudno spotkać taki samochód na polskich drogach, dlatego nasze skojarzenia z tymi samochodami są pochodną ogólnego wizerunku chińskich produktów - na pierwszy plan wysuwa się niska cena. Co więcej, oczekiwania dotyczące poziomu cen są dość wyśrubowane, badani spodziewają się, że samochody chińskich marek będą tańsze średnio o 36 proc. od marek zachodnich. Importerom chińskich aut może być trudno spełnić te oczekiwania, biorąc pod uwagę, że auta na rynku europejskim muszą spełniać określone normy ekologiczne i wymogi bezpieczeństwa. Warto więc, aby zwrócili uwagę potencjalnych nabywców na inne, pozacenowe walory swoich aut - komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska, Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.