Pierwsza połowa roku 2007 była dla czeskiej firmy Brisk okresem poszukiwania i ubiegania się o nowe zlecenia, które zapewniłyby progresywny wzrost produkcji i utargu w kolejnych latach i ustabilizowałyby przychody firmy.

Oprócz nowych czujników dla czeskiej Tatry, które będą produkowane już od września bieżącego roku, Brisk starał się także o zlecenie na dostawę czujników systemu ABS dla spółki Audi. Niemiecka spółka ogłosiła przetarg na początku bieżącego roku, a Brisk w walce o zlecenie pokonał osiem znanych firm produkujących czujniki, m. in. Bosch, Siemens, ATE i Electrifil.

Przetarg przebiegał w kilku rundach. W pierwszej wysyłano oferty. W drugiej rundzie, po przeanalizowaniu ofert, Brisk został zaproszony na techniczną prezentację czujnika, gdzie pokazano projekt techniczny, sposób produkcji i punkty zapewnienia jakości. Trzecia i ostatnia runda przebiegała w formie aukcji internetowej w portalu Volkswagena, w której uczestniczyli dwaj najlepsi dostawcy. Brisk zaoferował lepsze ceny, tak więc po trójstopniowej akceptacji nowego dostawcy w dziale zakupu Audi, w gremium Audi oraz w gremium VW, zlecenie zostało zaakceptowane.

Ważnym czynnikiem przy wyborze firmy Brisk był fakt, że Brisk jest już dostawcą czujników ABS dla czeskiej spółki Škoda Auto. Rocznie Brisk ma dostarczać 4,5 mln egzemplarzy czujników dla wszystkich modeli Audi, co oznacza prawie 200 mln koron utargu rocznie (ok. 27 mln zł). Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na drugą połowę roku 2008.

Źródło: Brisk