Oba pojazdy będą produkowane w Serbii i eksportowane nie tylko do krajów Europy, ale także i do USA. Wersja pięcioosobowa będzie sprzedawana w Europie, a siedmioosobowa w USA. Produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2012 roku.