Jak czytamy w komunikacie, przetarg na trasę o długości ok. 120 km podzielono na trzy części. "Pierwsza dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 44 km. Pierwszy odcinek ok. 15,9 km prowadzi od węzła Piaski Wschód do węzła Łopiennik. Drugi odcinek od węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica (ok. 17,8 km) oraz ponad 10 kilometrowy odcinek od węzła Izbica do węzła Zamość Sitaniec" - podano.

Jak dodano, "wpłynęło dziewięć ofert o wartości od ok. 7 do ok. 12,2 mln zł, wartość kosztorysowa to 10,7 mln zł".

"Druga część obejmuje cztery odcinki realizacyjne, których łączna długość wyniesie ok. 54 km: Pierwszy odcinek od węzła Zamość Wschód – w. Zamość Południe liczy ok. 12 km. Dalej odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km). Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz odcinek Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km)" - podano.

GDDKiA poinformowała, że na tę część "wpłynęło osiem ofert o wartości od ok. 8,2 do ok. 13,9 mln zł. Wartość kosztorysowa to ok. 12,3 mln zł." "Dla obu części wykonawcy będą opracowywać koncepcję programową, czyli dokumentację pokazującą bardziej szczegółowe rozwiązania z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego". "Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego" - podkreślono w komunikacie.

"Dla trzeciej części przetargu, zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Dotyczy to odcinków pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (długość ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km)" - czytamy.

GDDKiA poinformowała, że dla tej części "wpłynęło siedem ofert o wartości od ok. 4,3 do ok. 12,9 mln zł. Wartość kosztorysowa wynosi 5 mln zł". "W przypadku tych dwóch odcinków wykonawca dokumentacji przeanalizuje możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wariantów przeprowadzi jeszcze badania geologiczne terenu oraz wykona elementy koncepcji programowej" - podano w komunikacie.