Kierowcy na celowniku

W trakcie akcji Bezpieczny pieszy toruńska drogówka skupiła się na wykroczeniach, które najczęściej prowadzą do zdarzeń drogowych. Przekroczenie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz nieustępowanie pierwszeństwa na zebrach to główne przewinienia, za które kierowcy zostali ukarani. Policjanci wystawili 131 mandatów karnych i pouczyli 19 osób, a w dwóch przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Piesi również popełniali błędy

Choć większość wykroczeń dotyczyła kierowców, to również piesi nie zawsze zachowywali się wzorowo. W trzech przypadkach to właśnie oni zostali zauważeni przez policję za niestosowanie się do czerwonego światła na przejściu. Akcja Bezpieczny pieszy miała na celu przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

Edukacja i prewencja kluczem do bezpieczeństwa

Policja w Toruniu podkreśla, że choć kontrolno-prewencyjne działania są ważne, to nie zastąpią one zdrowego rozsądku i ostrożności. Bezpieczeństwo na drodze zależy od współpracy i wzajemnego szacunku użytkowników dróg. Dlatego też, oprócz akcji takich jak Bezpieczny pieszy, niezbędna jest ciągła edukacja i podnoszenie świadomości o zagrożeniach drogowych.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 12.04.2024, KMP w Toruniu.