Dzień w trosce o pieszych

Policjanci z bytomskiej drogówki wczoraj przeprowadzili wojewódzkie działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Akcja, trwająca cały dzień, skupiała się na monitorowaniu wytypowanych przejść dla pieszych w różnych rejonach miasta. Funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie kierujących w stosunku do pieszych, a także na przestrzeganie przepisów przez samych pieszych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Wyniki akcji Bezpieczny Pieszy

Podczas akcji policjanci ujawnili 40 wykroczeń, które dotyczyły głównie nieprawidłowego zachowania kierowców w rejonie przejść dla pieszych, w tym przekraczania dozwolonej prędkości oraz wyprzedzania w ich obrębie. Nałożono 28 mandatów karnych, skierowano 7 wniosków do sądu i zastosowano 5 pouczeń. Wśród ukaranych znaleźli się również piesi - 6 otrzymało mandaty, a 2 pouczenia.

Apel policji do uczestników ruchu

Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie rozwagi oraz okazywanie życzliwości i empatii na drodze. Akcje takie jak Bezpieczny Pieszy są przypomnieniem o konieczności dbania o bezpieczeństwo, szczególnie niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi.

Tekst powstał na podstawie komunikatu policji z dnia: 13.06.2024