Na czas koronawirusa przyjęliśmy specjalne działania, które zostały opracowane na bazie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, WHO i Ministerstwa Zdrowia. Będą one uaktualniane każdorazowo, przy wprowadzaniu nowych restrykcji ze strony ww. instytucji.

Jak dbamy o klientów?

 • umawiamy klientów z bezpiecznym odstępem czasowym, by ich wizyty nie zazębiały się
 • wywiad dotyczący samochodu i wstępną rozmowę przeprowadzamy na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od siebie
 • nie podajemy ręki na powitanie i pożegnanie

Dezynfekcja:

 • w większości serwisów przygotowany jest kącik dezynfekcyjny, w którym znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym
 • dbamy o to by pracownicy często i dokładnie myli ręce i pracowali w rękawiczkach ochronnych
 • pracujemy w odpowiednich maseczkach i chustach zasłaniających usta oraz nos
 • prosimy klientów o przychodzenie do naszych serwisów w maseczkach bądź chustach

Samochody:

 • samochód jest wietrzony i dezynfekowany przed odbiorem i oddaniem
 • kluczyki zostawiacie państwo w wyznaczonym miejscu, odbieramy je zawsze w rękawiczkach ochronnych

Odstęp 2 metry

 • zachowujemy dystans minimum 2 m od klientów i innych pracowników

Pomieszczenia

 • dezynfekujemy i wietrzymy pomieszczenia oraz dotykane sprzęty i przedmioty
 • częściej myjemy i dezynfekujemy pomieszczenia wspólne
 • zalecamy płatność bezgotówkową

Usługi online