undefined

CHEVROLET Malibu

 • CHEVROLET Malibu LT Aut. 2.0 Diesel 160KM 118KW
  CHEVROLET Malibu
  Wersja LT Aut.
  Silnik 2.0 Diesel 160KM 118KW
 • CHEVROLET Malibu LTZ Aut. 2.0 Diesel 160KM 118KW
  CHEVROLET Malibu
  Wersja LTZ Aut.
  Silnik 2.0 Diesel 160KM 118KW
 • CHEVROLET Malibu LS 2.4 16V 167KM 123KW
  CHEVROLET Malibu
  Wersja LS
  Silnik 2.4 16V 167KM 123KW
 • CHEVROLET Malibu LT Aut. 2.4 16V 167KM 123KW
  CHEVROLET Malibu
  Wersja LT Aut.
  Silnik 2.4 16V 167KM 123KW