Zakres usług oferowanych przez samochodowe rzeczoznawcę jest bardzo szeroki. W pierwszej kolejności zajmuje się on ustaleniem wartości rynkowej pojazdów, Najczęściej pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych i sprzedaży. Sporządza też oceny i opinie na temat stanu technicznego samochodów, przyczyn awarii i jakości przeprowadzony napraw pojazdu włącznie z kalkulacją ich kosztów.

Bywa też niezbędny w sporach z urzędami celnymi, które przy naliczaniu akcyzy za sprowadzone samochody często ignorują widniejące na fakturach kwoty. Pod uwagę brana jest cena rynkowa pojazdów zamieszczona w cennikach Eurotax-u. W przypadku podważenia wartości auta importer ma dwa wyjścia. Może zastosować się do wyliczeń urzędu i złożyć korektę deklaracji lub wskazać przyczyny uzasadniające zaniżenie kwoty podanej w umowie, np. duży przebieg czy powypadkowe uszkodzenia. W tym drugim przypadku należy przedstawić opinię rzeczoznawczy samochodowego. Wynajęcie takiego specjalisty kosztuje około 200 zł.

Z ich usług korzystają również osoby będące w sporze z ubezpieczycielami, które mają poczucie, że wyceniona wartość uszkodzeń w ich samochodzie jest zbyt niska. Rzeczoznawca profesjonalnie oceni też wskazania licznika wskazując faktyczny przebieg auta, sprawdzi grubość lakieru i autentyczność numeru nadwozia.

Warto wiedzieć, że prawo do powołania rzeczoznawcy ma też urząd celny. Jeśli po jego ustaleniach wysokość podstawy opodatkowania odbiegać będzie od kwoty zadeklarowanej na fakturze o co najmniej 33 proc., koszty opinii biegłego musi ponieść podatnik.

Działalność rzeczoznawców samochodowych i wydawane przez nich opinie są niezwykle ważnym i istotnym elementem procesu postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez ubezpieczycieli zarówno w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak i w ramach dobrowolnego ubezpieczenia autocasco.