• Obowiązek jazdy na suwak dotyczy tylko wyjątkowej sytuacji
  • Dotychczasowe podstawowe zasady pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu nie uległy zmianie
  • Niewłaściwe wykorzystanie przepisów o jeździe na suwak grożą odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku lub kolizji

Wprowadzenie przepisów wymuszających jazdę na suwak nie zmieniło dotychczasowych, podstawowych zasad pierwszeństwa na drogach. Obowiązek jazdy na suwak występuje jedynie w sytuacji wyjątkowej i nie oznacza, że zmieniający pas ruchu, ma prawo oczekiwać, że zostanie wpuszczony zawsze i wszędzie. Przeciwnie – w bardzo wielu takich sytuacjach, gdy zbyt pewnie zmieniamy pas ruchu, wymuszamy pierwszeństwo.

Co mówią przepisy?

Art. 4 PoRD (Prawa o ruchu drogowym):

Zasadnicza zasada związana ze zmianą pasa ruchu nie zmieniła się zatem: zmieniając pas ruchu, powinniśmy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już nim jadą oraz (to rzadsza sytuacja) tym, które jednocześnie wjeżdżają na ten pas z prawej strony. Przepisy o jeździe na suwak dotyczą sytuacji wyjątkowych i tak też są opisane („za wyjątkiem ust. 4a i 4b”).

Jazda na suwak? Wyjątkowo!

Art. 4a PoRD:

A zatem...

Nie obowiązuje jazda na suwak:

  1. Gdy nie ma „znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni” – czyli gdy ie ma korka. To słuszne – gdyby ktoś pragnął w ramach „jazdy na suwak” wjechać bez oglądania się z kończącego się pasa rozbiegowego na autostradzie na sąsiedni pas ruchu, mogłoby dojść do niebezpiecznego wypadku. Na każdej innej drodze również – tam, gdzie występują duże różnice prędkości, jazda na suwak byłaby skrajnie niebezpieczna.
  2. Gdy jest możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu – czyli gdy np. omijamy korek pasem ruchu do jazdy w prawo, a tak naprawdę zmierzamy jechać prosto, w ostatniej chwili zmieniając pas ruchu na właściwy. Nie tej sytuacji dotyczy obowiązek jazdy na suwak! W takiej sytuacji zgodnie z przepisami albo jedziemy tak, jak prowadzi nasz pas ruchu ( w tym przypadku w prawo), albo zmieniamy pas ruchu, przepuszczając jednak pojazdy, które jadą pasem, na który zamierzamy wjechać
  3. Gdy nie dojechaliśmy jeszcze do końca pasa i przed nami są pojazdy, które – zgodnie z przepisem o jeździe na suwak – wraz z końcem pasa zyskują pierwszeństwo uprawniające do zmiany pasa. Oczywiście, możemy zmienić pas ruchu wcześniej, ale pamiętając, że nie mamy w tym momencie pierwszeństwa i obowiązują nas zasady ogólne (art. 4 PoRD).