W skrócie

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i trzeba je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji auta lub – jeśli nie było ono ubezpieczone – przed wyjazdem na drogę. Ważne: kupując używany samochód, który ma polisę OC, automatycznie przejmujecie prawa właściciela tej polisy – mimo że wykupił ją poprzedni właściciel. Możecie z tej polisy korzystać do końca jej ważności lub wypowiedzieć ją i wykupić własne OC.

Kupić nowe ubezpieczenie OC czy zachować obecne? Co się bardziej opłaca?

Wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem, który wystawił polisę – tę, którą dostaliście wraz z samochodem – i dowiedzieć się, czy musicie dopłacić, by z niej korzystać. W wielu wypadkach ubezpieczyciele rezygnują z rekalkulacji składki, a to oznacza, że nie musicie dopłacać i po prostu przez kilka dni, tygodni lub miesięcy korzystacie z ubezpieczenia gratis.

Może też być tak, że poprzedni właściciel auta płacił składki w ratach i polisa nie została opłacona do końca jej trwania– tego też dowiecie się od ubezpieczyciela (trzeba mu wysłać skan umowy kupna auta, by otrzymać informacje).

Uwaga: polisa przeniesiona ze zbywcy na nabywcę kończy się wraz z upływem jej ważności i nie zostaje ona automatycznie odnowiona!

Jeśli nie kupicie nowej polisy i zapomnicie skontaktować się z dotychczasowym ubezpieczycielem, żeby zawrzeć umowę, poniesiecie konsekwencje jazdy bez ubezpieczenia! Co do autocasco, to należy dokładnie rozważyć, czy warto je mieć: wszystko zależy od wysokości składki i oczekiwanej ochrony.

Z jednej strony w przypadku starszych samochodów potencjalne odszkodowanie jest raczej symboliczne, a cena ubezpieczenia może być sostunkowo wysoka. Z drugiej strony nawet najtańszy wariant AC pozwala gromadzić zniżki za bezwypadkową jazdę. W przypadku nowych pojazdów posiadanie AC jest najkorzystniejsze – potencjalne straty, jakie niesie za sobą spowodowanie kolizji czy wypadku, a więc też wysokość odszkodowania, są wysokie.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Ubepieczenie OC chroni posiadacza pojazdu przed odpowiedzialnością finansową za szkody spowodowane przy użyciu samochodu czy też przez samochód. Osoby poszkodowane (np. właściciel auta, które padło ofiarą kolizji z naszej winy) mają prawo zgłosić się z roszczeniami bezpośrednio do naszego ubezpieczyciela.

OC (o tym nie każdy wie, a ubezpieczyciele nie są zainteresowani rozpowszechnianiem tych informacji) chroni wszystkich poszkodowanych w związku z ruchem naszego pojazdu, a więc także pasażerów ubezpieczonego samochodu. Jeśli w wypadku, który spowodował kierowca naszego auta, obrażenia odniesie pasażer, to ma on prawo do odszkodowania z tytułu naszego OC!

W przypadku gdy kierujący ubezpieczonym autem jest pijany, pod wpływem narkotyków lub nie ma uprawnień do kierowania samochodem, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć roszczenia ofiar, ale potem występuje o zwrot wypłaconych odszkodowań do kierującego.

Warunki ubezpieczenia OC są regulowane ustawą, a zatem niezależnie od wysokości składki i ubezpieczyciela są takie same – nawet jeśli reklamy mówią co innego. Różne mogą być produkty dodatkowe – ubezpieczyciele mogą zapewnić pomoc na drodze czy też bezpłatne holowanie dla sprawcy kolizji i jego ofiar, jednak warunki samego ubezpieczenia OC pozostają niezmienne.

Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu Auto Casco?

Ubezpieczenie Auto Casco gwarantuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, ale uwaga – tylko w przypadkach i na warunkach opisanych w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) polisy.

Ubezpieczenie autocasco może mieć wiele wyłączeń, tzn. opisanych w OWU sytuacji, w których odszkodowanie się nie należy, np. ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy auto zostało oddane do sprzedaży komisowej i uległo w tym czasie wypadkowi.

Warunki ubezpieczenia AC są różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, poza tym w obrębie jednej firmy oferowane są jego różne warianty – droższe i tańsze, pełniejsze i uboższe. Różnice dotyczą np. wysokości odszkodowania czy też standardu, w jakim może być naprawiony samochód po kolizji (np. z użyciem części oryginalnych lub zamienników).

Ubezpieczenie AC zwykle uwzględnia liczne okoliczności, w których odszkodowanie pokrywa tylko część strat właściciela.

W przypadku każdej polisy ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli kierujący autem był pijany, odurzony narkotykami lub też nie miał uprawnień do kierowania danym pojazdem.